แจกไอเดียวิธีการรับมือกับค่ารักษาโรคร้ายแรง

ค่าใช้จ่ายจากโรคร้าย

วิธีการรับมือกับค่ารักษาโรคร้าย ซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุก ๆ คนจะต้องใส่ใจมาก ๆ ในการวางแผนทางการเงินให้เป็นอย่างดีเลย แล้วเราจะมีวิธีแบบไหนบ้างที่เราสามารถรับมือกับค่ารักษาโรคร้ายได้ มาลองดูกันค่ะ 1. การทำให้เงินเติบโตให้เร็วทันโรคร้ายผ่านการลงทุน ศึกษาวิธีการลงทุนเพื่อให้เงินเก็บที่มี เติบโตมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม มีเป้าหมายเพื่อ ผลตอบแทนที่ได้มากกว่าเงินฝากธนาคาร เพราะดอกเบี้ยที่ต่ำเกินไปจน ไม่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อของค่ารักษาพยาบาลได้  ดังนั้นการเก็บออมพร้อมกับลงทุน ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการวางแผนความเสี่ยงเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายโรคร้ายแรง โลกปัจจุบันนี้เปิดโอกาสให้ ทุกคนสามารถลงทุนได้ ผ่านหลากหลายสินทรัพย์ที่กำหนด ตัวอย่างเช่น หุ้น กองทุนรวม หรือ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น เพราะโรคร้ายแรงส่งผลต่อระบบการเงินในครอบครัวอย่างมาก แม้จะใช้สิทธิรักษาฟรีก็ตาม ก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อีกมากมายตามมา การวางแผนเพื่อรับมือกับความเสี่ยงนี้ ต้องอาศัยระยะเวลา ดังนั้น ถ้าเป็นไปได้ ควรเริ่มศึกษาข้อมูลและวางแผนรับมือตั้งแต่วันนี้ จะดีที่สุด ผลตอบแทนจากการลงทุนมักมาพร้อมกับความเสี่ยง การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน ที่ย่อมมีปัจจัยด้านความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่ด้วย แต่หากการลงทุนในระยะยาว ผลตอบแทนย่อมมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 2. การกู้เงินจากธนาคารส่วนสินเชื่อค่ารักษา การกู้เงิน เรื่องง่าย ๆ แต่ควรทำเมื่อจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันมีสินเชื่อที่ให้วงเงินสำหรับค่ารักษาตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 60 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยพิจารณาจากค่ารักษาจริง และ ฐานรายได้ที่มี ซึ่งปัญหาหลัก ๆ […]