เงินฝากดอกเบี้ยน้อยนิด เลือกลงทุนแบบไหนดี

เงินฝากดอกเบี้ย

เงินฝากที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยน้อยมาก ๆ ไม่คุ้มค่าที่จะนำเงินก้อนไปฝากเลย แล้วแบบนี้จะต้องทำอย่างไรดี เพราะเลือกลงทุนก็กลัวว่าจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดี หรือบางครั้งอาจจะทำให้เงินต้นของเรานั้นขาดทุนได้ แล้วแบบนี้การเลือกลงทุนที่ทำให้เราได้ผลตอบแทนที่ดีมาก ๆ จะต้องเลือกแบบไหน ในบทความนี้ก็จะทำให้เข้าใจในการเลือกลงทุนมากขึ้น K-My Invest เป็นผู้นำทางด้านการจองซื้อกู้ออนไลน์ และเป็นธนาคารผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้สูงสุดในช่วงปี 2565 ซึ่งใครที่กำลังวางแผนอยากจะลงทุนในหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ จะต้องติดตามผ่านเว็บไซต์ K – My Invest จากธนาคารกสิกรไทย ที่ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว และลงทุนได้ตลอด 24 ชั่วโมง หุ้นกู้ ก็คือตราสารหนี้ ที่ออกโดยเอกชน ซึ่งถ้าเราให้รัฐบาลยืม ก็จะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล เหมือนเป็นสัญญาเงินกู้ระหว่างคนสองคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมสำหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ของบริษัท ได้แก่ เพื่อลงทุนขยายกิจการต่าง ๆ ซื้ออุปกรณ์ เป็นต้น โดยทั่วไปแล้วจะจ่ายดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง หรือทุก ๆ 6 เดือน แต่หุ้นกู้บางประเภทก็อาจจะจ่ายปีละ 4 ครั้งหรือทุก ๆ  3 เดือน  […]