4 เรื่องควรรู้ หากเราอยากจะเกษียณเร็วกว่าคนอื่น ๆ

เกษียณ

การเกษียณเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในชีวิตของเรา เพราะการวางแผนเพื่อวัยเกษียณที่ดีก็จะทำให้เรามีชีวิตช่วงบั่นปลายที่ดีมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นในปัจจุบันคนหนุ่มสาวมีแนวคิดเกษียณจากการทำงานกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ด้วยการเร่งสร้างตัวและทำให้ตัวเองมีอิสรภาพทางการเงินเพื่อเกษียณได้อย่างรวดเร็ว และด้วยกระแสเกษียณเร็วอาจทำให้หลายคนรีบวางแผนเกษียณโดยที่ไม่ได้คำนึงอย่างรอบด้าน จึงตามด้วยปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น เกษียณเร็วได้แต่จะต้องวางแผนให้รัดกุมอีกด้วย แนวคิดเกษียณเร็วกว่าปกติ ซึ่งได้แก่ การมีอิสรภาพทางการเงินจนสามารถหยุดทำงานตั้งแต่อายุไม่มาก อาจจะตั้งแต่อายุ 30 – 40 ปี โดยไม่ต้องรอเกษียณตามเวลาปกติ (อายุ 55 – 60 ปี) ซึ่งปัจจุบันนี้กำลังแนวคิดที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพราะจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ที่ในการใช้ชีวิตของเราได้มาก ๆ และมีเวลาไปทำสิ่งที่อยากทำตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวที่กำลังในการทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยไม่ทำให้เรารู้สึกเสียเวลาและไม่อยากทำงานไปจนแก่เฒ่า แล้วค่อยได้ใช้ชีวิตอิสระในวัยเกษียณ เราจะทำอย่างไรดี ให้เราเกษียณอายุได้เร็วขึ้น และหากหมดความกังวลเรื่องเงินตั้งแต่อายุน้อย ๆ ก็สามารถมีเวลาไปใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการ แต่การเกษียณเร็วจนไปก็อาจมีผลเสียได้อีกเช่นกัน ดังนั้น วันนี้เราจะมาสำรวจความเป็นไปได้ถึงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ต้องการจะเกษียณเร็ว และเมื่อเรารู้ถึงปัญหาก็สามารถนำไปใช้ในการวางแผนให้รัดกุมและรอบคอบยิ่งขึ้น ก่อนตัดสินใจเกษียณเร็ว  1. ระยะเวลาที่ใช้เตรียมช่วงวัยเกษียณไม่มาก ส่งผลให้การเตรียมวัยเกษียณนั้นยากขึ้น  เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เมื่อเรายิ่งวางแผนเกษียณเร็วขึ้นแค่ไหน ก็จะยิ่งมีเวลาเก็บเงินหรือเตรียมทรัพย์สินเพื่อการเกษียณลดลงตามไปด้วย ดังนั้น เราก็จะมีปัจจัยที่จะทำให้สำเร็จได้มี 2 […]