แจกเคล็ดลับ ออมเงินฉบับวัยทำงาน

ออมเงิน วัยทำงาน

พอเริ่มเข้าสู่วัยทำงานแล้ว ก็จะต้องเริ่มจัดการชีวิตด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน เรื่องที่อยู่อาศัย หรือจะเป็นความรับผิดชอบอื่น ๆ ที่มากขึ้น ดังนั้นการออมเงินในวัยทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากมีผลต่อการวางแผนทางการเงินในอนาคต นี่คือบางแนวทางเพื่อช่วยให้เราเริ่มต้นการออมเงินในวัยทำงานได้ดังนี้ 1. กำหนดเป้าหมายการออมเงินในแต่ละเดือน การออมเงินนั้นก็จะต้องมีกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า เราต้องการออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใด เช่น ออมเงินเพื่อซื้อบ้าน หรือเตรียมเงินเลี้ยงชีพหลังเกษียณ การกำหนดเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการออมเงินและสามารถวางแผนการเงินอย่างมีประสิทธิภาพได้ การออมเงินในแต่ละเดือนเป็นการกระทำที่สำคัญที่ช่วยสร้างความมั่งคั่งและความมั่งคั่งในอนาคตของคุณ นี่คือบางแนวทางเพื่อช่วยให้คุณสามารถออมเงินในแต่ละเดือนได้ 2. กำหนดจำนวนเงินที่คุณต้องการออมในแต่ละเดือน และสร้างเป้าหมายที่เหมาะสม เป็นการตรวจสอบรายรับและรายจ่ายของคุณเพื่อรู้ว่าเงินเข้ามาและเงินออกไปใช้แบบไหน คุณสามารถใช้เครื่องมือช่วยเช่นแผนภูมิกราฟและงบประมาณในการวางแผนการเงินของคุณ โดยกำหนดงบประมาณสำหรับรายจ่ายต่าง ๆ เช่น กำหนดให้เป็นร้อยละของรายได้หรือจำนวนเงินที่คุณสามารถควบคุมได้ 3. กำหนดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนและตรวจสอบรายรับและรายจ่ายของเรา  เป็นการตรวจสอบเงินรายรับรายจ่ายของเราในแต่ละเดือน เพื่อให้ทราบว่าเงินเข้ามาและเงินออกไปใช้แบบไหนบ้าน และจะทำให้เราเห็นด้วยว่าค่าใช้จ่ายแบบไหนนั้นไม่สำคัญ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้รู้ว่าควรจะลดค่าใช้จ่ายในส่วนไหนออกไป หรือเพิ่มรายได้ในแต่ละเดือนได้อย่างไร การทำบัญชีรายรับรายจ่าย อาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากมาก ๆ แต่เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ รูปแบบหนึ่ง เพราะเราจะเห็นการใช้จ่ายแบบทันที มองเห็นภาพรวมในการใช้จ่ายได้ ซึ่งก็จะสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งในปัจจุบันนี้จะไม่ต้องบันทึกลงในสมุดเหมือนแต่ก่อนแล้ว มีแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานมาก ๆ วิธีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย 1. สมุดหรือแอปพลิเคชัน เพื่อจะคอยเตือนเราให้เราบันทึกอยู่สม่ำเสมอ และเป็นวิธีการสร้างวินัยในการออมเงินอย่างหนึ่ง ซึ่งการบันทึกก็จะทำให้เราเห็นความคืบหน้าในการออมเงินหรือการใช้จ่ายของในแต่ละวันได้อย่างรวดเร็ว  2. […]