ก่อหนี้อย่างไร ให้เกิดความมั่งคั่งกับชีวิตของเรา

หนี้

การก่อหนี้ เป็นเรื่องที่เราทุกคนจะต้องระมัดระวัง แต่การมีหนี้สินไม่ใช่เป็นเรื่องที่แย่เสมอไป แต่เราอาจจะต้องใส่ใจในการใช้จ่ายเงินของเรา เพื่อจะได้ไม่ส่งผลต่อชีวิตทางการเงินของเราในอนาคตได้ แม้ว่าการก่อหนี้บางครั้งอาจช่วยให้เกิดความมั่งคั่งได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่หากไม่จัดการกับการก่อหนี้อย่างรอบคอบและมีการวางแผนให้เหมาะสม อาจทำให้เกิดปัญหาในระยะยาว เรามาดูขั้นตอนที่จะช่วยในการจัดการกับการสร้างหนี้ให้เกิดความมั่งคั่งกับชีวิตของคุณได้ ได้แก่ 1. สร้างแผนการเงินเหมาะกับตัวเรา เป็นขั้นตอนแรกเลยที่เราจะต้องตรวจสอบรายรับและรายจ่ายของเราในแต่ละเดือน   เพื่อทำความเข้าใจในสภาพการเงินปัจจุบันของเรา รวมไปถึงเรื่องการสร้างงบประมาณกำหนดเป้าหมายการเงินที่ต้องการให้ละเอียด และการชดเชยหนี้ที่เหลือ อีกหนึ่งอย่างคือการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินของตัวเราเอง เพื่อเป็นการตรวจสอบรายรับและรายจ่ายปัจจุบันขอตัวเรา รวมถึงการตรวจสอบหนี้สินที่เรามี และเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งปัจจัยทางการเงินอื่น ๆ เช่น เป้าหมายการลงทุน การออกแบบงบประมาณ และการสำรองเงินฉุกเฉิน 2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปก่อน จะเป็นขั้นตอนถัดมาในการพิจารณาลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเป็นการเก็บเงินสำหรับการชดเชยหนี้ และเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้เงินในเรื่องต่าง ๆ อีกด้วย ได้แก่การสูบบุหรี่ การทานอาหารนอกบ้านทุกมื้อ หรือการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น เรามาดูว่าเราสามารถลดค่าใช้จ่ายอะไรไปได้บ้าง 3. ติดต่อเจ้าหนี้ เพื่อเป็นการผ่อนผัน การติดต่อเจ้าหนี้ หรือสถาบันทางการเงิน เป็นการเจรจาในการผ่อนผันหนี้สิน และหากคุณมีการผิดนัดชำระหนี้ หรือไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดได้ ควรจะต้องรีบติดต่อเจ้าหนี้และแสดงความจริงให้เข้าใจสถานการณ์ของคุณ บางครั้งเจ้าหนี้อาจให้เรายืดเวลาชำระหนี้ หรือจัดวางแผนการชำระหนี้ที่สามารถตรงกับสภาพการเงินของเราได้ สอบถามเกี่ยวกับตัวเลือกการผ่อนผันกับทางเจ้าหนี้และสอบถามเกี่ยวกับตัวเลือกที่มีให้สำหรับการผ่อนผันหนี้ เช่น การเพิ่มระยะเวลาการชำระหนี้ การลดอัตราดอกเบี้ย […]