5 เทคนิคสร้างเครดิตให้ปัง กู้สินเชื่อได้ผ่านแน่นอน

เครดิต สินเชื่อ

การสร้างเครดิตทางการเงินก็จะเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมของการชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาก และทำให้สถาบันทางการเงินมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้กับตัวเราได้ และสามารถตรวจสอบเครดิตได้ที่ศูนย์เครดิตบูโร หรือทาง Mobile Banking ที่รองรับได้เลย เพราะความน่าเชื่อถือทางการเงินนั้นมีผลต่อการขอสินเชื่อสูงมาก ๆ เพราะจะอนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านก็จะขึ้นอยู่กับเครดิตของเราล้วน ๆ เลย  ดังนั้นการที่เรารู้ว่าเครดิตการเงินของเรานั้นสำคัญแค่ไหน ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน จะทำให้ไม่ว่าจะลงทุนในธุรกิจ ซื้อบ้าน ก็จะขอยื่นสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินได้ง่ายมากขึ้น Credit Scoring คืออะไร เป็นข้อมูลเครดิต แห่งชาติ หรือเครดิตบูโร ที่เป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ โดยเราจะใช้ข้อมูลทางพฤติกรรมทางการเงินของผู้ที่เคยทำธุรกรรมทางการเงินจากในช่วงอดีตที่ผ่านมา เพื่อมาเป็นหลักคำประกันในการขอสินเชื่อในอนาคต และผู้ที่มีชื่อในฐานข้อมูล Credit Scoring ต้องเคยทำธุรกรรมการกู้ยืมมาก่อน เช่น คนที่เคนมีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด แต่ส่วนที่เป็นลูกค้าธนาคารฝาก – ถอนเงินจะไม่นับในเครดิต และจะไม่มีประวัติขึ้นในเครดิตบูโร ซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าสถาบันทางการเงินจะต้องแน่ใจว่า เมื่อเราไปกู้เงินของเขา เราจะมีความสามารถใช้เงินคืนได้ตามที่ตกลงไว้ และจะใช้วิธีการให้คะแนนกับผู้กู้ตามพฤติกรรมการเงินในอดีต และเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกหนี้ ดังนั้นใครที่กำลังวางแผนที่จะ กู้เงิน กับทางธนาคารและสถาบันทางการเงินอื่น ๆ จะต้องรู้ว่าระดับคะแนนของตัวเอง เมื่อเราได้ทราบระดับคะแนนของตัวเองแล้ว ก็จะทำให้เราวางแผนเพิ่มคะแนนได้อย่างถูกต้อง เมื่อคะแนนเครดิตที่ดีมากขึ้น และจะมีโอกาสกู้เงินผ่านที่สูงมากขึ้น และการให้คะแนน จะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลำดับความน่าเชื่อถือในการชำระสูงจากมากไปน้อย AA, […]