มนุษย์เงินเดือนแบบเรา จะต้องไม่พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

มนุษย์เงินเดือน

การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีรายได้ ยิ่งใครที่มีรายได้มาก ก็จะต้องเสียภาษีมากตามไปด้วย ดังนั้นเราจะต้องมาคำนวณดูว่ามีรายได้และรายจ่ายมากน้อยเท่าไร ดังนั้นจึงทำให้มีกฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์กับผู้ที่มีเงินได้สำหรับทุกคนในการลดหย่อยภาษี ซึ่งการวางแผนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพร้อม ๆ ไปกับการสร้างความมั่นคง ทางการเงินที่เป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันได้ ซึ่งการทำให้รายจ่ายน้อยที่สุดก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ เช่นกัน ในบทความนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการวางแผนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือนเลย 1. ประเมินเงินได้ตลอดทั้งปี เพื่อคำนวณภาษี การคำนวณเงินได้ตั้งแต่ต้นปีด้วยการนำเงินเดือนของช่วงปีที่ผ่านมาและโบนัสที่ได้รับมาทั้งหมดมาคำนวณว่า ตลอดทั้งปีเรามีรายได้เท่าไร จากนั้นเราก็จะสามารถคาดการณ์รายได้ที่น่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ เพื่อประเมินเงินได้และคำนวณว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไร ตัวอย่างเช่น การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีรายได้ต่อเดือน 50,000 บาท ได้รับโบนัส 300,000 บาท รายการ จำนวนเงิน เงินได้ตลอดทั้งปี 600,000 โบนัส 300,000 หักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 40(1) 100,000 หักค่าลดหย่อนส่วนตัว 60,000 เงินได้สุทธิ 74,000 2. เริ่มศึกษาลดหย่อนภาษีอื่น ๆ เพื่อลดรายจ่าย ค่าลดหย่อนภาษีเป็นสิทธิประโยนช์ที่ทำให้เรานั้นเสียภาษีน้อยลง และเมื่อทำตามหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลนั้นได้กำหนดไว้ ที่ทางรัฐบาลนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ […]