บริหารเงินอย่างไรให้ไม่สะดุด

บริหารเงิน

การบริหารเงินที่ดีนั้นก็ทำให้เราไม่เกิดปัญหา ซึ่งการทำธุรกิจนั้น ปัญหาสภาพคล่องที่ถือว่าเป็นปัญหาที่พบมากในกลุ่มของกิจการขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก SME ดังนั้นถ้าเราไม่อยากเกิดปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ก็จะต้องเข้าใจกิจการที่ทำให้เราสามารถบริหารเงินสดสำรองได้ดีมากขึ้น นอกจากนี้แล้วก็ยังจะมีเงินสดและก็จะทำให้เรานั้นบริหารเงินสดได้ดีมากขึ้น เพื่อที่ทำให้สภาพคล่องทางการเงินนั้นดีและไม่มีสะดุดแน่นอน สภาพคล่องทางการเงินคืออะไร การที่เราทุกคนหรือบริษัท ก็ควรจะต้องมีสภาพคล่องทางการเงิน หรือมีเงินสำรองในชีวิตไว้นั้น เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมาก เช่นถ้าเป็นบริษัท ก็ควรที่จะต้องมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายในบริษัท ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าต้นทุน หรือวัตถุดิบในการผลิตอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องจ่ายเงินออกไปก่อนเพื่อให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการออกมา เพื่อมาจัดจำหน่าย  ซึ่งเรามาดูการบริหารจัดการสภาพคล่องที่สามารถทำได้ต่อไปนี้ 1. สภาพคล่องกับการเข้าใจธรรมชาติของกิจการ ไม่ว่าจะเป็นกิจการไหน ๆ ก็ไม่อยากที่จะเจอกับปัญหาสภาพทางการเงินอยู่แล้ว เพราะโดยธรรมชาติของธุรกิจนั้นก็จะมีช่วง High Season และช่วง Low Season อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้นเราจะต้องบริหารจัดการให้ดี เพราะถ้าเป็นช่วง High Season ก็จะเป็นช่วงที่กิจการนั้นต้องมีการสำรองเงินสดไว้สำหรับการผลิตเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กิจการผลิตเสื้อนักเรียน ก็จะมียอดขายดีในช่วงที่นักเรียนใกล้จะเปิดเทอม ดังนั้นจะต้องผลิตชุดนักเรียนจำนวนมาก และรายจ่ายที่จะต้องจ่ายเพื่อให้ผลิตสินค้าได้มากขึ้นนั้น ได้แก่ ค่าจ้างพนักงานที่จะต้องทำงานล่วงเวลา ค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทางธุรกิจนั้นจะต้องจ่ายไปก่อน แต่เมื่อขายให้กับลูกค้าแล้วนั้นจะต้องให้ระยะเวลานานกว่าจะเก็บเงินกลับมาได้ เหมือนกับให้ของไปขายก่อนแล้วค่อยจ่ายเงิน […]