สรุปค่าลดหย่อนภาษี มีอะไรบ้าง

ค่าลดหย่อนภาษี

การลดหย่อนภาษีในแต่ละปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา และช่วงปลายปีกับต้นปี ทุกคนก็จะต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะเสียภาษี แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรกันว่า อะไรที่สามารถลดหย่อนได้บ้าง แล้วอย่างมนุษย์เงินเดือนมีรายได้เท่าไรถึงจะต้องยื่นเสียภาษี แล้วเราสามารถใช้สิทธิลดหย่อนจากการบริโภคอะไรได้บ้าง ในบทความนี้เราจะมาแจงรายละเอียดกันอีกรอบ เพื่อทำให้เราไม่ต้องจ่ายภาษี หรือจ่ายภาษีน้อยลง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของเราลงได้ ภาษีและเงินได้คืออะไร  ภาษี คือ เงินที่ประชาชนที่ต้องชำระให้กับรัฐ เพื่อให้รัฐนำเงินที่ได้ไปเพื่อบำรุงและสร้างเศรษฐกิจในประเทศ ตัวอย่างเช่น ระบบราชการ สาธารณูปโภค และการบำรุงรักษาสถานที่ต่าง ๆ แต่ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือน ก็จะถูกเรียกเก็บเงินในประเภท 40(1) ซึ่งจะเป็นสิทธิหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาะ 50% ของรายได้ ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท แต่ถ้าเป็นผู้ที่ได้รับค่าจ้างเป็นงาน หรือเรียกว่า ฟรีแลนซ์ จะจัดอยู่ในกลุ่มประเภทที่ 2 หรือ 40(2) ซึ่งจะได้สิทธิหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา 50% ของรายได้ ซึ่งสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ประเภทของเงินได้มีอะไรบ้าง ค่าลดหย่อนคืออะไร ค่าลดหย่อนภาษีเป็นสิทธิประโยนช์ที่ทำให้เรานั้นเสียภาษีน้อยลง และเมื่อทำตามหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลนั้นได้กำหนดไว้ ที่ทางรัฐบาลนั้นจะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับประชาชน ตัวอย่างเช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนเพื่อการออม เงินบริจาค คู่สมรส เงินเลี้ยงดูบุตร […]