6 เทคนิคการเก็บเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน

เทคนิคการเก็บเงิน

เทคนิคการเก็บเงิน ฉบับมนุษย์เงินเดือน ที่มีเงินเข้าทุกเดือน แต่ทำไมกันนะที่ยังไม่มีเงินออมที่แท้จริงสักที แถมยังจะใช้เงินในอนาคตอีกต่างหาก แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรให้มีเงินเก็บ ซึ่งเทคนิคเหล่านี้ก็จะจำเป็นต้องปรับใช้ให้เข้ากับการเงินของแต่ละบุคคลเช่นกัน  1. ทบทวนการใช้จ่ายเงิน การจะมีเงินเหลือเก็บจะต้องมาจากการไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซึ่งจะต้องมีการวางแผนอย่างดีและมีการตรวจสอบการใช้เงินอย่างสม่ำเสมอเพื่อทำให้เราเห็นจุดที่เราจ่ายเงินไปโดยไม่จำเป็น และจะได้คอยเตือนสติเราว่าในแต่ละอาทิตย์หรือในแต่ละเดือนใช้จ่ายเงินที่ไม่จำเป็นไปมากน้อยเท่าไร และอย่างสุดท้ายก็จะทำให้เราสามารถตั้งเป้าในการเก็บออมได้ดีมากขึ้น และเพื่อสร้างนิสัยในการเก็บออมได้ดีมากขึ้น 2. กำหนดการเงินใช้รายวัน ในแต่ละวันเราสามารถวางแผนว่าจะใช้เงินวันละเท่าไร หลังจากการหักค่าใช้จ่ายจำเป็นในแต่ละเดือน ตัวอย่างเช่น ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำค่าไฟ เป็นต้น และเราก็จะทราบแล้วว่าในแต่ละวันควรจะใช้งานเท่าไร เพื่อทำให้การใช้เงินในแต่ละวันไม่เกินที่ได้วางแผนไว้ ตัวอย่างเช่น เงินเดือน 20,000 บาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่น ๆ เป็นจำนวน 9,000 บาท  เหลือเงินอยู่ 11,000 บาท เมื่อวางแผนแล้วเราจะใช้เงินในแต่ละวัน 250 บาท จะเป็นจำนวนเงิน 7,500 บาท ดังนั้น จะเหลือเงินเก็บในแต่ละเดือน 3,500 บาท จะมีเงินเก็บ 42,000 บาทต่อปี  แต่ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายของแต่ละคน และรายได้ของแต่ละคนแตกต่างกันไป ดังนั้นปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเงินของตนเอง 3. เคลียร์หนี้สิน […]