กองทุนรวมมีแบบไหนบ้าง แบบไหนที่เหมาะกับมือใหม่

กองทุนรวม

การเลือกลงทุนแบบประเภทกองทุนรวมจะต้องเข้าใจก่อนว่า เขานำเงินเราไปทำอะไร ให้ได้ประโยชน์อะไร และมีความเสี่ยงมากแค่ไหน ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวมให้ละเอียด และดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนั้น ๆ ด้วยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งหากเป็นมือใหม่ที่กำลังจะลงทุน จะต้องศึกษาให้ละเอียดมากที่สุด กองทุนรวมคืออะไร กองทุนรวม เป็นการระดมเงินจากเหล่านักลงทุนหลาย ๆ รายมารวมกันให้เป็นเงินลงทุนก้อนใหญ่ จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ. ซึ่งจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ระดมเงินจะนำกองทุนไปจดทะเบียน เป็นนิติบุคคล และนำเงินกองทุนนั้นไปลงทุนตามนโยบายตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ซึ่งนักลงทุนแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน เพื่อแสดงสถานะความเป็นเจ้าของในเงินที่ได้ลงทุนไป ดังนั้น ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจึงถูกเรียกว่า “ผู้ถือหน่วยลงทุน” ที่สำคัญคือกองทุนรวมนั้นใช้เงินลงทุนเริ่มต้นต่ำ บางกองทุนเริ่มต้นลงทุนแค่ 1 บาท ก็สามารถลงทุนได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถึงจะเริ่มต้นลงทุนได้ เมื่อเราลงทุนในกองทุนรวม เราจะได้รับหน่วยลงทุน (Unit Trust) มาถือไว้แทน เราจะต้องมาดูว่ากองทุนแบบไหนเหมาะกับตัวเรามากที่สุด รูปแบบผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุน จะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ  ประเภทของกองทุนรวมมีแบบไหนบ้าง กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) จะเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก และตราสารหนี้คุณภาพที่ดี มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด เหมาะกับนักลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ […]