เบน เกรแฮม และ วอเร็น บัฟเฟตต์ นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่

ประวัตินักวางแผนทางการเงิน

นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง 2 คน ได้แก่ เบน เกรแฮม และ วอเร็น บัฟเฟตต์ ที่สร้างรายได้ในการลงทุนไปจำนวนมาก แล้วทั้ง 2 นักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่มีหลักคิดอย่างไร มีกลยุทธ์อย่างไร ซึ่งในบทความนี้จะเล่าถึงหลักการและแนวคิดของทั้ง 2 คน ทำให้เห็นทั้งกลยุทธ์ของแต่ละคน เพื่อให้เข้าใจในหลักความคิดมากขึ้น เบน เกรแฮม เบน เกรแฮม เป็นหนึ่งในนักลงทุนผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบที่วิเคราะห์และมีการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์อย่างเป็นระบบ ก่อนอื่นเรามาดูประวัติของ เบน เกรแฮม กันก่อน โดยพื้นฐานครอบครัวของเบน เกรแฮม มีได้ปัญหาทางการเงิน ซึ่งทำให้ตัวเขามีแรงผลักดันในการศึกษาหาความรู้ จนกระทั่งได้เริ่มเข้ามาเป็นอาจารย์ ตลอดจนเริ่มได้เข้าลงทุน จากบริษัท โบรกเกอร์ หลังจากที่ได้ทำงานกับบริษัท โบรกเกอร์ ก็มีผลงานโดดเด่นอย่างมาก ต่อมาก็ได้เปิดบริษัทเป็นของตนเอง  เบน เกรแฮมได้มีแนวคิดการลงทุน Margin of Safety ที่ช่วยปกป้องนักลงทุนเน้นการเข้าซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริง ๆ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงได้ เชื่อว่านักลงทุนก็อยากที่จะเน้นความปลอดภัยในการลงทุนเป็นหลัก แต่เราสามารถเพิ่ม Margin หรือ Leverage ได้เมื่อพบว่าราคาต่ำกว่ามูลค่า […]