5 ขั้นตอนในการเลือกกองทุน

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

กองทุนสำหรับมือใหม่หรือมนุษย์เงินเดือนนั้น กำลังเป็นที่น่าสนใจอย่างมากเลย เพราะการเลือกที่จะลงทุนในประเภทกองทุนนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ให้เงินนั้นเติบโตและสามารถลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ซึ่งถ้าเห็นข้อดีในการลงทุนแล้วนั้น ขั้นตอนการเลือกลงทุนนั้นมีอะไรบ้าง เราควรที่จะเตรียมตัวอย่างไรก่อนจะลงทุน พร้อมกับต้องศึกษาข้อมูลอะไรก่อน เช่น ความเสี่ยงที่เราจะรับได้ ผลตอบแทนย้อนหลัง ขนาดกองทุนและที่สำคัญเป้าหมายในการลงทุน ถ้าเราต้องการที่จะลดหย่อนภาษีก็จะต้องเลือกลงทุนกองทุนประเภทไหน เป็นต้น วิธีเลือกกองทุนสำหรับมือใหม่ เพราะการจะเลือกกองทุนสำหรับมือใหม่นั้นเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวพอตัว เพราะกองทุนนั้นมีเป็นร้อยเป็นพันกองทุน ดังนั้นเราจะมาดูวิธีการเลือกทั้ง 5 ขั้นตอนในการเลือกกองทุน ซึ่งจะทำให้มือใหม่นั้นเข้าใจง่ายและสามารถทำตามได้เลย ไม่ยาก แต่จะต้องทำความเข้าใจโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อน 1. กำหนดวัตถุประสงค์ของการลงทุนให้ดีเสียก่อน เป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญอย่างมากสำหรับนักลงทุน เพราะเราจะต้องรู้ก่อนว่าลงทุนกับกองทุนนี้เพื่ออะไร ต้องการลงทุนในระยะเวลาเท่าไร และกองทุนมีวัตถุประสงค์ของเราตรงกับนโยบายของกองทุนหรือไม่ เพราะว่าแต่ละประเภทของกองทุนนั้นก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ทั้งระยะเวลา การลดหย่อนภาษีได้หรือไม่ ดังนั้นหากได้กองทุนได้เหมาะสมกับตัววัตถุประสงค์ของตัวเราแล้ว ตัวอย่างเช่น ต้องการลงทุนเพื่อการออมเงิน อาจจะเลือกเป็นกองทุนเพื่อการออม (SSF) ซึ่งสามารถได้ทั้งผลตอบแทนและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกัน 2. อัตราผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอ ผลตอบแทนที่มีความสม่ำเสมอนั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนไม่ว่าจะมือใหม่ หรือผู้ที่ลงทุนมานานแล้วจะคำนึงเป็นเรื่องแรก ๆ เพราะการที่ทุกคนเลือกมาลงทุนนั้นก็เพราะต้องการผลตอบแทนที่สูงนั้นเอง แต่อย่างลืมว่า ยิ่งผลตอบแทนสูงมากเท่าไร ก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงมากขึ้นเท่านั้น แต่กลับเป็นสิ่งที่นักลงทุนชอบจะทำกัน ในการดูผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนที่ให้ผลตอบแทนอยู่ที่เท่าไร เช่น กองทุน A ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 10% ต่อปี […]

วางแผนการเงินอย่างไรให้มีเงินใช้ตลอดชีวิต

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

การวางแผนทางการเงิน เพื่อทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงิน โดยที่เราไม่ต้องมากังวลเรื่องเงินในวันที่ประสบปัญหา ซึ่งไม่มีวิธีการใด ๆ จะดีเท่าปรับให้เหมาะกับสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง เพราะไม่ว่าจะลงทุน การออมเงินต่าง ๆ ก็จะต้องมีการใช้เวลาและการศึกษาหาข้อมูลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินของเราอย่างสมบูรณ์แบบ  การวางแผนทางการเงินเพื่ออนาคต โดยส่วนใหญ่แล้วคนอยากให้เงินไปทำงานแล้วมีเงินใช้โดยที่เราไม่ต้องทำงานเอง สิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนใฝ่หา แล้วเราจะทำแบบไหนได้จริง ๆ หรือ ซึ่งการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินได้นั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเช่นกัน เพราะจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากกว่าที่จะได้อิสระทางการเงินนั้นมา ซึ่งครั้งนี้เราจะมาดู 2 วิธีการหลัก ๆ ก็คือ 1. การเตรียมเงินทั้งก้อนสำหรับที่เราจะต้องใช้ทั้งชีวิตรอไว้ เป็นการวางแผนเกษียณอายุอย่างหนึ่ง ซึ่งวิธีการง่าย ๆ เราจะต้องคำนวณว่าเรานั้นอยากจะเกษียณตัวเองเมื่อไร แล้วจะต้องมีเงินเท่าไรถึงจะเพียงพอต่อการใช้ชีวิตในช่วงเวลาที่เหลือ และเมื่อเราสามารถทำงานให้ได้จนได้ตามเป้าหมายของเราแล้วนั้นก็สามารถที่จะหยุดงานได้อย่างสบายใจ แต่วิธีการนี้จะเป็นวิธีการที่ค่อนข้างใช้เวลานานมาก เพราะจะต้องค่อย ๆ ออมเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ แต่ละช่วงวัยของเกษียณจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงง่าย ๆ ได้แก่ ประเภทของการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ เป็นการลงทุนแบบทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่องในจำนวนเงินที่เท่า ๆ กัน เพื่อทำให้ได้ผลตอบแทนที่ดี เพื่อให้ตรงความต้องการของผู้ลงทุนมากขึ้น ซึ่งการลงทุนประเภทนี้ก็จะน่าสนใจในการลงทุนมากกว่าการฝากเงินทั่วไปอย่างมาก แต่การลงทุนก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ของการออมหุ้น เป็นการลงทุนรวมหุ้น จะมีมืออาชีพหรือผู้เชียวชาญในด้านการลงทุนมาช่วยเลือกหุ้นเพื่อลงทุนให้ […]

ภาษีประเภทไหนที่ไม่ควรเสียมากที่สุด

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

ภาษีเป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะใครก็จะต้องจ่าย แต่ว่าเรานั้นจะบริหารการจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดได้อย่างไร เพราะเราจะต้องเสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม อีกทั้งภาษีสังคม ซึ่งจะเป็นรายจ่ายที่สำคัญอย่างมาก แล้วเราจะต้องเสียภาษีเท่าไร แล้วมีอะไรบ้างที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้บ้าง เพื่อทำให้เราเสียภาษีน้อยที่สุด เพื่อทำให้เราลดภาระรายจ่ายของตัวเราเอง ภาษีทั้งทางตรงและภาษีทางอ้อม แตกต่างกันอย่างไร ภาษีทางตรง เป็นภาษีที่ประเภทหนึ่งที่ทางรัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งภาษีจัดเก็บจากรายได้และสินทรัพย์ต่าง ๆ และเป็นอีกหนึ่งภาษีที่ไม่สามารถผลักภาระภาษีไปยังผู้อื่นได้ ภาษีทางตรงได้แก่อะไรบ้าง ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีที่รัฐจัดเก็บจากผู้บริโภคเป็นภาษีที่เป็นการผลักภาระทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคเป็นผู้รับชำระภาษีอากรแทนผู้ขาย ซึ่งรัฐจะจัดเก็บภาษีทางอ้อมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ภาษีทางอ้อมได้แก่อะไรบ้าง นอกเหนือจากนี้ภาษีสังคมคืออะไร  ภาษีสังคม เป็นรายจ่ายเพื่อการเข้าสังคม ได้แก่ งานเลี้ยง งานรับปริญญา งานวันเกิด งานบวช งานแต่ง เป็นค้น ซึ่งในบางครั้งเมื่อเราต้องการจะสร้างความมั่นคงในชีวิตนั้นก็อาจจะต้องประหยัดรายจ่าย แล้ววิธีในการลดหย่อนภาษีสังคม เราจะสามารถทำได้อย่างไร ดังนั้นภาษีสังคม เป็นภัยร้ายใกล้ตัวเราจริง ๆ เรามักจะจ่ายเงินไปโดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกัน แต่หากเราลดภาษีสังคมได้บ้าง ก็มีโอกาสในการเก็บเงินมากขึ้นเช่นกัน  วางแผนลดหย่อนภาษี จะเริ่มจากตรงไหนดี การใช้ประกันชีวิต ประกันชีวิตแบบบำนาญนั้นก็เป็นแนวทางที่ดีมาก ๆ ทางหนึ่ง เพราะมีทั้งผลตอบแทน ช่วยสร้างวินัยทางการเงิน พร้อมกับช่วยลดหย่อนภาษีได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การซื้อประกันที่ช่วยลดหย่อนภาษีไว้ตั้งแต่ต้นปีเลย ก็จะทำให้เราจัดการและบริหารทางการเงินได้ตลอดทั้งปี ถ้าเกิดเราไปเริ่มทำตอนปลายปี ก็อาจจะไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อประกันหรืออาจจะเป็นภาระทางการเงินที่หนักจนเกินไป  […]

ภาษีคริปโต คืออะไร

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

ภาษีคริปโตจะทำการจัดเก็บภาษีก็ต่อเมื่อทุก ๆ ธุรกรรมนั้นมีกำไร และจะจัดเก็บภาษี 15% ของกำไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะรวมไปถึงเงินได้จากทุก ๆ ช่องทางที่เกิดจากคริปโต นอกจากการเรียกเก็บภาษี ก็ยังสร้างผลกระทบให้กับนักลงทุนไม่น้อย แต่ผู้ที่จะกระทบมากที่สุดก็จะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีการซื้อขายบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้กระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนแน่นอน และก็เป็นกระแสที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากเช่นกัน ภาษีคริปโต แท้จริงแล้วนั้นมีกฎหมายมาตั้งแต่ช่วงปี 2561 แต่ในขณะเดียวกัน ทางคริปโตและบล็อกเชน ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น De-Fi, NFT, Game-Fi และอื่น ๆ ที่ทำให้หลาย ๆ คนไม่แน่ใจว่าภาษีของไทยจะครอบคลุมในจุดไหนบ้าง กฎหมาย “ภาษีคริปโต” ในปัจจุบัน โดยปกติแล้วถ้าในกรณีเงินได้นั้นจะไม่ได้รับการยกเว้นจากภาษี ซึ่งจะต้องยื่นแบบทั้งหมด แต่ในส่วนของเงินได้ที่มาจากคริปโตในปัจจุบันก็จะสามารถแบ่งได้ตามนี้ ซึ่งยังมีข้อถกเถียงอยู่มากเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลในการเทรด ซึ่งนักลงทุนหลาย ๆ ท่านที่มีธุรกรรมจำนวนมาก ทำให้การสรุปรายละเอียดกำไรขาดทุนเป็นแต่ละธุรกรรมนั้นเป็นเรื่องที่ยากมาก ๆ และการจัดเก็บภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้ชำระก็ยังไม่ได้มีการเรียกเก็บ เพราะความเป็นจริงแล้วนั้นมีความยุ่งยากในการจัดเก็บข้อมูลอยู่อย่างมาก  เรามาทำความเข้าใจกับระบบภาษี ในส่วนของการคิดภาษีที่ยังมีความเข้าใจผิดอยู่ อย่างเรื่องของการคิดภาษีกำไร 15% ซึ่งตามข้อกำหนดคือจะต้องถูกจัดเก็บหัก ณ ที่จ่ายไปก่อน แต่เมื่อเรานำมายื่นแบบรวมกับรายได้ทั้งปีของเรานั้นจะถูกนำมาคำนวณในฐานภาษีใหม่ตามฐานรายได้ของเราเอง และหากใครมีรายได้ทั้งปีต่ำกว่าฐาน 15% […]

ซื้อขายทองออนไลน์ มีแบบไหนบ้าง

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

การซื้อทองเพื่อเก็งกำไรก็มีอีกทางหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะทองมีมูลค่าที่สูงมาก และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งการไปซื้อทองอย่างความเคยชินก็จะต้องไปซื้อที่หน้าร้าน เพราะจะเป็นวิธีที่ง่ายมาก และมีความน่าเชื่อถือจากทางร้าน แต่ในปัจจุบันนี้ก็จะมีการซื้อขายทองทางออนไลน์ ที่เป็นการซื้อขายทองรายวัน เช่น โปรแกรมออมทองแบบ DCA หรือการหักเงินเพื่อซื้อทองตามเวลาที่กำหนด การซื้อทองออนไลน์ เป็นรูปแบบการซื้อทองแบบใหม่ ที่น่าสนใจอย่างมากเลย และการลงทุนในประเภททองคำ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนมือใหม่ หรือลงทุนมาสักระยะ ก็จะต้องดูข้อดีข้อเสียในการลงทุนซื้อทองคำเช่นกัน 4 วิธีการซื้อขายทองออนไลน์ 1. ซื้อทองที่หน้าร้าน  เพราะวิธีการนี้เป็นหนึ่งที่ง่ายมากและน่าเชื่อถืออย่างมาก เพราะเราจะได้จับทองจริง ๆ และนำทองนั้นมาเก็บให้กับตัวเราเอง แต่ว่าจะต้องมีที่เก็บทองให้ดีและปลอดภัย การซื้อทองคำแท่ง เราจะต้องดูจากราคาขาย แต่การขายทองคำเราจะต้องดูที่ราคาซื้อ ซึ่งส่วนใหญ่จะนิยมซื้อทองคำแท่งตั้งแต่ 5 บาทขึ้นไป เพราะหากซื้อทองคำแท่งที่ต่ำกว่า 5 บาทจะต้องจ่ายค่าบล็อก 150 – 300 บาท และอีกหนึ่งเหตุผลคือเลือกซื้อทองคำแท่งเพื่อการลงทุน เพราะจะเนื่องจากราคาซื้อหรือราคาขายนั้นมีความแตกต่างกันน้อยมาก ก็จะทำให้เราเก็งกำไรได้เร็วมากขึ้น  เช่น ราคาทองคำแท่ง 1 บาท อยู่ที่ 29,650 บาท แต่ราคาที่ร้านทองจะขายอยู่ 29,750 บาท แต่ถ้าเป็นทองรูปพรรณ […]

กองทุนประเภทไหนเหมาะกับตัวเรา

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

กองทุนรวมแต่ละประเภทนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งรายละเอียดในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงทำให้กองทุนแต่ละแบบนั้นมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน การจะเริ่มต้นลงทุนกองทุนรวมควรจะเริ่มต้นจากระยะเวลาในการลงทุน ที่เราสามารถลงทุนได้ ยิ่งถ้าเราลงทุนในเวลานานมากเท่าไหร่ ก็สามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้การลงทุนของเรานั้นประสบความสำเร็จ  การเริ่มลงทุนนั้นควรจะเริ่มจากการตรงไหน แล้วประเภทไหนที่จะเหมาะกับตัวเรา แล้วความเสี่ยงไหนที่ตัวเราสามารถยอมรับได้ เพราะความเสี่ยงในแต่ละประเภทก็จะมีผลตอบรับหรือกำไรที่แตกต่างกันไปแน่นอน ดังนั้นจะต้องคิดและเลือกให้ดี กองทุนรวมนั้นคืออะไร กองทุนเป็นการจัดขึ้นเพื่อระดมทุนจากนักลงทุนจากหลาย ๆ คน ซึ่งจะมีการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งผู้จัดการกองทุน แล้วนำเงินที่ได้มาจากการระดมทุนนั้นมาลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของกองทุน เพื่อทำให้เงินนั้นงอกเงยขึ้นและนำผลกำไรที่ได้มานั้นมาเฉลี่ยคืนให้กับนักลงทุนตามหน่วยที่เราได้ลงทุนไว้ตามหน่วย ซึ่งความเสี่ยงแบ่งเป็นทั้ง 8 ประเภท ได้แก่ มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด ซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่มีเวลาลงทุนน้อย ลงทุนในระยะเวลาสั้น และเป็นประเภทที่ปกป้องเงินต้นของเรา ซึ่งกองทุนจะเน้นลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน และรวมถึงตราสารกนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี มีความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ 2 ซึ่งจะเหมาะกับกลุ่มความเสี่ยงระดับต้น ที่จะเป็นกองทุนเน้นการลงทุนในเงินฝาก ตั๋วเงิน รวมไปถึงตราสารหนี้ที่มีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 1 ปี ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ 3 ซึ่งจะเหมาะกับคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก ไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนที่สูงมาก ที่จะเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุเฉลี่ยมากกว่า 1 ปีขึ้นไป ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับที่ 4 […]

หนี้ท่วมหัวแล้ว หาทางออกไม่เจอ ทำยังไงดี

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

การเป็นหนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายขนาดนั้น แต่การมีหนี้นั้นเป็นสิ่งที่เราได้วางแผนผิดพลาดเรื่องการเงินไป จึงทำให้เกิดหนี้สินได้ แต่การเป็นหนี้ นั้นก็ถือว่าเป็นปัญหาหนักที่สุดสำหรับเรื่องการเงิน หากใครที่เป็นหนี้เยอะมากจนแทบจะหมดตัวเลย ก็บอกได้เลยว่าเป็นปัญหาที่ยากมากจริง ๆ ที่จะแก้ไขได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแก้หาทางออกไม่ได้ ดังนั้นทุกการมีหนี้สิน เราก็จะหาทางออกได้เสมอ แต่เราจะต้องค่อย ๆ จัดการหนี้สินแต่ละอันอย่างค่อยเป็นค่อยไป  การเป็นหนี้ เป็นปัญหาที่หนักที่สุดในเรื่องการเงิน ถ้าเราเป็นหนี้แทบจะหาเงินมาใช้หนี้ไม่ทัน หรือหมดตัวเลยนั้น เรียกได้ว่าเป็นปัญหากับชีวิตมากจริง ๆ แต่สิ่งที่บอกนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไม่ได้ และมีทางออกแน่นอน ซึ่งเราไม่ควรที่จะไปกู้เงินนอกระบบเพื่อมาจ่ายหนี้เก่าอย่างเด็ดขาด เพราะจะทำให้หนี้นั้นหนักกว่าเดิมหลายเท่าอย่างแน่นอน อย่างแรกที่เราควรจะทำก็คือ การหาทางออกจากการมีหนี้ที่สำคัญเลยก็คือ เป็นการเจรจากับคนที่เราก็ เพราะเมื่อเรามีหนี้สิน และเราเจรจากับทางเจ้าหนี้เพื่อขอประณีประนอม อาจจะได้ทั้งระยะเวลาในการผ่อนชำระ หรือลดจำนวนเงินในการผ่อนแต่ละงวด เพราะว่าเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือบัตรเครดิต ก็สามารถขอเจรจาได้เช่นกัน เนื่องจากเขาก็ไม่อยากให้เป็นหนี้เสีย ดังนั้นเรามาแยกหนี้ดีและหนี้เลว ซึ่งเราจะต้องเริ่มจัดการหนี้เลว โดยจัดการจากหนี้เลวก่อน เพราะมีทั้งต้นทุนและอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ๆ เพราะการรีบปิดหนี้เหล่านี้ เราอาจจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างออกไป เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ เป็นต้น ถ้าหากรายได้เรานั้นไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่เราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยจริง ๆ การขายทรัพย์สินนั้นก็เป็นทางออกที่ดีอย่างมาก ๆ เพื่อทำให้เราสามารถปิดหนี้สินของเราไปได้ และอีกอย่างเพื่อทำให้เราลดภาระอัตราดอกเบี้ยลงได้อีกเช่นกัน หากสถานการณ์ทางการเงินของเราดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับไปซื้อทรัพย์สินนั้นใหม่ได้อีกเช่นกัน แล้วหนี้ดีคืออะไร หนี้ดี […]

ต้องทำยังไงดี เมื่อติดเครดิตบูโร และโดนปฏิเสธสินเชื่อ

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

เมื่อติดเครดิตบูโร และโดนปฏิเสธการขอสินเชื่อ เราจะต้องทำยังไงดี เพื่อทำให้ประวัติเครดิตบูโรของเรานั้นกลับมาดีเหมือนเดิม แล้วจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าประวัติเครดิตจะกลับมาดีเช่นเดิม ดังนั้นทางที่ดีที่สุดเราก็ควรที่จะทำให้ไม่เกิดปัญหาตั้งแต่ต้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นไปแล้วก็มีทางแก้ไขเสมอ ดังนั้นเรามาดูวิธีว่าจะต้องทำอย่างไรดีเมื่อติดเครดิตบูโรและโดนปฏิเสธสินเชื่อ ก่อนอื่นเลยเรามาดูว่าเครดิตบูโรคืออะไร เครดิตบูโร หรือ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เป็นสถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล “บัญชีสินเชื่อและประวัติการชำระสินเชื่อทุกประเภท” ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ซึ่งส่งมาจากสถาบันทางการเงิน  ซึ่งข้อมูลจะรายงานเฉพาะหนี้ที่ได้กู้ยืมมาจากสถาบันทางการเงิน สินเชื่อต่าง ๆ ได้แก่ สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ สินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อเหล่านี้จะต้องได้รับการอนุมัติและมีประวัติการชำระหนี้เท่านั้น แต่ประเภทค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น จะไม่อยู่ในประวัติของเครดิตบูโร แบล็กลิส บูโร คืออะไร เมื่อเวลาชำระหนี้ในแต่ละรายการ ข้อมูลก็ถูกบันทึกไว้ หากค้างชำระไม่เกิน 30 วันแล้วจ่ายได้ทันเวลา ก็ถือว่ารายการชำระนั้นยังเป็น สถานะปกติ และตัวเลขกำกับสถานะจะแสดงเป็น 0  แต่หากค้างชำระเกิน 30 วัน จะมีการบันทึกรายการเป็นระดับตั้งแต่ 1 และไล่ไปจนถึงการค้างชำระ 271 ถึง 300 […]

ขั้นตอนปลดหนี้ง่าย ๆ ต้องทำตาม

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

ก่อนที่เราทุกคนจะวางแผน เราจะต้องสำรวจตนเองก่อนว่ามีหนี้สินเท่าไร และเรามีรายได้เพียงพอกับการผ่อนหรือไม่ ดังนั้นเราก็จะสามารถเข้าใจได้ว่าจะเป็นหนี้ดี หรือหนี้เลว เพราะว่าเมื่อเรามีหนี้สิน สิ่งที่จะตามมาก็คือดอกเบี้ย ถ้าเป็นหนี้บัตรกดเงินสด หนี้นอกระบบ หรือบัตรเครดิต อัตราดอกเบี้ยก็จะสูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งหากเราประสบปัญหาเหล่านั้น ทางแก้อีกทางหนึ่งก็อาจจะต้องหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นวิธีที่จะสามารถปลดหนี้ได้ดีที่สุด แน่นอนว่า “ปลดหนี้ให้หมด” เป็นเรื่องยากมาก ๆ เพราะเงินกว่าจะหามาได้จะต้องมาจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละเดือน แล้วแบบนี้เมื่อไหร่เราจะใช้หนี้หมด ดังนั้นเรามาดูขั้นตอนที่เราจะปลดหนี้ให้หมดง่าย ๆ  1. วางแผนและรวบรวมข้อมูล ก่อนจะเริ่มวางแผน เรามาดูหนี้สินของเรานั้นมีอยู่มากน้อยแค่ไหน แล้วเรานั้นสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้หรือไม่ ดังนั้นถ้าหนี้ก้อนนั้นเป็น “หนี้ดี” ก็จะเป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ แต่ถ้าเราไม่สามารถสร้างรายได้ได้ ก็จะเรียกว่า “หนี้เสีย” ซึ่งไม่สามารถตัดสินได้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดี ถ้าการสร้างหนี้เป็นหนี้สินที่ดี ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลอะไรเลย เพราะการจัดการหนี้เราสามารถจัดการได้ดีอยู่แล้วแน่นอน และจะต้องทำให้หนี้ดีก้อนนั้นหมดไปให้ได้ แต่ถ้าเป็นหนี้เสียที่ไม่ได้ทำให้รายได้ของเรากระทบมากนัก แต่ถึงอย่างไรก็ตามก็จะต้องควรจะรีบทำให้หนี้เสียก้อนนั้นออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะไหว ดังนั้น เราจะต้องรู้ว่ารายได้และรายจ่ายของเราในแต่ละเดือนนั้นมากน้อยแค่ไหน และทำให้เราสามารถที่จะแบ่งสัดส่วนความจำเป็นของรายจ่ายได้ทั้งที่จำเป็นและไม่จำเป็น ซึ่งเราจะต้องพยายามตัดส่วนที่ไม่จำเป็นออกก่อน 2. ชำระหนี้ดอกเบี้ยสูงก่อน หลังจากที่เราตรวจสอบหนี้สินของเราทั้งหมดแล้ว ก็จะต้องมาจัดลำดับการปิดหนี้สิน เพราะการตรวจสอบก็จะทำให้เรารู้ด้วยว่าหนี้ในแต่ละก้อนมีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร และจะต้องนำหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดมากที่สุกมาผ่อนชำระให้หมดก่อนหนี้ก้อนอื่น ๆ เพราะว่าหนี้สินนั้นจะทำให้เรามีรายจ่ายต่อเดือนมาก และเป็นอุปสรรคต่อการชำระหนี้อื่น ๆ […]

การทำบัญชีรายรับรายจ่าย ในโทรศัพท์ด้วยแอปพลิเคชันไหนดี

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

การทำบัญชีรายรับรายจ่ายนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ และทำให้เรารู้และสามารถทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และทำให้เรามีวินัยทางการเงินมากขึ้นอีกเช่นกัน ซึ่งบทความนี้จะมานำเสนอทั้ง 10 แอปพลิเคชันทำบัญชีรายรับรายจ่ายมาเสนอ และสามารถใช้งานได้จริง สะดวกกับการใช้งานเพราะอยู่ในโทรศัพท์ที่เราพกไปทุก ๆ ทีอยู่แล้ว แค่ใส่ข้อมูลลงไปในแอป ฯ เท่านั้น เป็นเรื่องยากมากที่ใครจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอแน่นอน แต่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายก็เป็นเรื่องที่ดีมาก ๆ และสามารถทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ ซึ่งก็จะสามารถวางแผนอนาคตทางการเงินโดยไม่พลาด มีวินัยทางการเงิน ไม่สับสนเรื่องของที่ไปที่มาของเงิน  ซึ่งบทความนี้จะนำเสอน 6 แอปพลิเคชันบันทึกรายรับรายจ่ายที่น่าสนใจใช้งานง่ายผ่านโทรศัพท์ ได้แก่  1. HinakkoExpense แอปพลิเคชันที่มีความน่ารักน่าดึงดูดอย่างมาก เพราะจะมีอีโมจิน้องแมวและไอคอนน่ารัก ๆ ที่จะคอยให้กำลังใจในการบันทึกรายรับรายจ่ายในแต่ละวัน พร้อมกับพื้นหลังที่มีให้เลือกหลากหลายและช่วยเพิ่มความสนุกในทุกครั้งที่เข้าแอปพลิเคชัน และฟังก์ชันการใช้งานอีกมากมายเช่น การสำรองข้อมูล การปกป้องความเป็นส่วนตัว มีระบบการแจ้งเตือนเมื่อหากวันไหนลืมบันทึก แต่สามารถใช้งานได้เฉพาะระบบ iOS เท่านั้น ดาว์นโหลดได้ที่ https://apps.apple.com/ 2. Money Book แอปพลิเคชัน มีฟังก์ชันการใช้งานที่ง่ายมาก ทั้งสะดวกรวดเร็ว และสามารถคำนวณพร้อมวิเคราะห์ทั้งรายรับรายจ่าย ทั้งเป็นรายวันและรายเดือน ซึ่งในแอปพลิเคชันยังมีการฟังก์ชันในการวิเคราะห์เป็นรูปภาพและกราฟ แบ่งแยกหมวดหมู่ได้ง่าย และเราทำให้เราสามารถเห็นรายได้และรายจ่ายอย่างชัดเจนมากที่สุด  ราคาแอปพลิเคชัน 69 […]