วางแผนการเงินระยะยาวอย่างไรให้การเงินของเรามั่นคง

วางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินโดยเฉพาะแผนการเงินระยะยาวเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆ ในทุก ๆ ช่วงวัยเลย โดยเฉพาะวัยเริ่มทำงาน แต่คำว่าระยะยาวนั้นก็คือ ระยะเวลา 20 ปีขึ้นไป ตัวอย่างเช่น การเก็บเงินเที่ยวรอบ โลกหลังเกษียณอายุ ซึ่งพอเป็นแผนระยะยาวก็มีโอกาสสูงมากที่จะเกิดความผิดพลาด ความไม่แน่นอนต่าง ๆ การวางแผนการเงินในระยะยาวจึงเป็นเรื่องที่ควรตระหนัก ถึงแม้จะจัดการได้ค่อนข้างยากก็ตาม เพราะระหว่างทางอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันทำให้เราต้องถอนเงินก้อนนี้ออกไปใช้ก่อนเวลาอันควร ใครที่ไม่อยากเป็นแบบนั้นล่ะก็ตามอ่านจากบทความนี้ได้เลย

การวางแผนเรื่องเงินระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินในอนาคต ดังนั้นเรามาขั้นตอนเบื้องต้นในการวางแผนเงินระยะยาว

1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

1. กำหนดเป้าหมายทางการเงิน

การกำหนดเป้าหมายทางการเงินให้ชัดเจน ก็จะทำให้เรากำหนดเป้าหมายที่บอกถึงผลลัพธ์ทางการเงินที่เราต้องการที่จะบรรลุในอนาคต ตั้งคำถามเองว่าคุณต้องการเงินเพื่ออะไร เช่นการเตรียมเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตหลังเกษียณ, การซื้อบ้านหรือรถยนต์, การลดหนี้สิน, หรือการลงทุนในธุรกิจของเราเอง เป้าหมายเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีแนวทางการวางแผนที่ชัดเจน

การกำหนดเป้าหมายทางการเงินนั้น เราจะต้องทำการกำหนดระยะเวลาที่คุณต้องการที่จะบรรลุเป้าหมายการเงินของเรา อาจเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น 1 ปี, 5 ปี, หรือระยะยาวเช่น 10 ปี, 20 ปี หรือจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดของชีวิตของเรา เช่น ก่อนเกษียณหรือหลังเกษียณ

2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน

ทำการตรวจสอบสถานการณ์การเงินปัจจุบันของเรา นำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย การลงทุน หนี้สิน และสถานการณ์อื่นๆที่ส่งผลต่อการเงินของเรา การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันจะช่วยให้เราเข้าใจความเสี่ยงและโอกาสทางการเงินที่คุณเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

3. สร้างแผนการเงิน

เราต้องสร้างแผนการเงินที่ชัดเจนและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากต้องการออมเงินคำนวณว่าเราจะต้องออมเงินเท่าใดในระยะเวลาที่กำหนด หากเราจะต้องการลดหนี้ วางแผนว่าเราจะผ่อนชำระหนี้อย่างไรในเวลาที่สั้นที่สุดและหากต้องการลงทุน คำนวณว่าเราจะลงทุนในทรัพย์สินใดและวิธีการลงทุนใดที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด

การสร้างแผนทางการเงินนั้น เราจะต้องวางแผนงบประมาณรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้เราสามารถจัดการเงินให้มีประสิทธิภาพและปรับสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย ให้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่สำคัญและความจำเป็น เพื่อให้สามารถปรับแผนงบประมาณได้ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างสุดท้าย เราจะต้องตรวจสอบและปรับปรุงแผนการเงินของเราเป็นระยะเวลาเป็นประจำ ให้ปรับแผนที่จะเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การเงินของเราและเป้าหมายที่เปลี่ยนไป การตรวจสอบและปรับปรุงจะช่วยให้เราสามารถปรับแผนการเงินให้เข้ากับสภาพการเงินของเราอยู่เสมอ

4. การเลือกลงทุนให้เหมาะสม

4. การเลือกลงทุนให้เหมาะสม

หากคุณต้องการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินที่มีอยู่ เราควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทางการเงินและทรัพย์สินต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถลงทุนในทรัพย์สินที่เหมาะสมกับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของเรา

เรามาดูวิธีการเลือกลงทุนโดยการวางแผนเงินระยะยาว

1. ประกันสังคม

ประกันสังคมเงินที่จ่ายให้กับประกันสังคมทั้งส่วนจ่ายสะสมของเราเองและส่วนนายจ้างจ่ายสมทบจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งจะมีส่วนหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินเกษียณอายุ หากใครเป็นสมาชิกมายาวนานกว่า 15 ปี ก็จะได้รับเงินบำนาญเริ่มต้นที่ 3,000 บาทต่อเดือน เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิกประกันสังคม

2. ตราสารหนี้ (Fixed Income)

หรือที่เรามักคุ้นชื่อว่า “หุ้นกู้” เปรียบเสมือนกับการปล่อยกู้ให้กับบริษัทมหาชนโดยตรง ซึ่งถ้าหากเราเลือกบริษัทที่ความน่าเชื่อ มี Credit Rating ในระดับที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ก็คือถือว่ามีความปลอดภัยอยู่ในระดับที่ดี หรือถ้าใครไม่แน่ใจก็สามารถเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ได้เลย

3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการวางแผนระยะยาวมาก ๆ  ซึ่งเป็นสิทธิพิเศษสำหรับมนุษย์เงินเดือนเท่านั้น ด้วยรูปแบบที่หักเงินออกไปใส่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่เงินเดือนออกเลย นายจ้างยังช่วยจ่ายสมทบให้กับเราด้วย นอกจากนี้ “เงินสะสม” ที่เราหักไปสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย สำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ แล้วที่ทำงานมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ พี่ทุยแนะนำว่าให้หักให้เต็มที่เลย รับรองเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีได้แน่นอน

4. ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และประกันชีวิตแบบบำนาญ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกมองข้ามมากที่สุดก็คือ “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์และประกันชีวิตแบบบำนาญ” หลาย ๆ คนอาจจะมองระยะยาว แต่ในความเป็นจริงแล้ว เรื่องการเก็บออมระยาว ยิ่งเราสามารถล็อคไปได้ไกลมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเงินก้อนนี้จะถูกใช้สำหรับระยะยาวเท่านั้น

แล้ว “ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์” ก็มีให้เลือกหลากหลายระยะเวลา รวมถึงช่วงการจ่ายเบี้ยที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเราก็สามารถเลือกแบบประกันที่เหมาะกับระยะเวลาของตัวเราได้ เพื่อช่วยให้เราสามารถเลือกประกันที่เหมาะสมกับตัวเรา เพื่อให้เงินก้อนออกมาให้ช่วงที่เราต้องการใช้เงินพอดิบพอดี และอีกจุดเด่นก็คือการออมเงินกับประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะช่วยสร้างวินัยการออมอย่างต่อเนื่องได้เป็นอย่างดี

การวางแผนเงินระยะยาวเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามในการศึกษาและการตระหนักถึงสถานการณ์การเงินของคุณ อย่าลืมให้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือที่ปรึกษาการเงินเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนเงินระยะยาว

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG