รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ของธนาคารไหนดี

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

การรีไฟแนนซ์ เป็นเรื่องที่หลาย ๆ คนเข้าใจได้แก่การนำหนี้สินที่มีอยู่ เพื่อไปยื่นขอกู้กับทางธนาคารใหม่ เพื่อทำให้ดอกเบี้ยต่ำลง ซึ่งการรีไฟแนนซ์โดยส่วนใหญ่ที่เราได้ยินบ่อย ๆ ก็จะเป็นการรีไฟแนนซ์บ้าน หรือการรีไฟแนนซ์รถ แต่การขอรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้น จะไม่ค่อยได้ยินบ่อยนัก ดังนั้นเรามาทำความรู้จักการรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตกัน

สาเหตุที่คนเราจะต้องของรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ก็มักจะเกิดจากการที่หนี้บัตรเครดิตหลายใบ และยอดของแต่ละใบเมื่อมารวมกันแล้วค่อนข้างสูง ซึ่งถ้ารวมกับดอกเบี้ยก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีก 

การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้น จะเป็นการย้ายหนี้บัตรเครดิตจากหลาย ๆ ธนาคารมารวมไว้เป็นบัตรเดียวอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิตก็จะลดลง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายลง ขอระยะเวลาการชำระหนี้เพิ่มได้ และทำให้เราปลดหนี้รวดเร็วมากขึ้นเช่นกัน เมื่อเห็นแบบนี้แล้ว การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิตนั้นควรจะเลือกธนาคารไหน จะต้องอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละแห่งให้ดี เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง  

1. ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

1. ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

สินเชื่อรวมหนี้บัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย ซึ่งจะทำให้เราจัดการกับหนี้ของคุณได้ง่ายมากขึ้น และมีระยะเวลาในการผ่อนชำระหลายรูปแบบตั้งแต่ 12 เดือน ไปจนถึง 60 เดือน รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ประมาณ 17% – 26% ต่อปี เมื่อผิดนัดชำระหรือชำระไม่ตรงกำหนดจะเสียดอกเบี้ย 28% ต่อปี

แต่เมื่อชำระหนี้ก่อนหมดสัญญา ทางธนาคารจะคิดค่าปรับ 1%

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

พนักงานบริษัท ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 6,000 บาท
 • มีอายุการทำงานอย่างน้อย 6 เดือน
 • มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ธุรกิจส่วนตัว

 • อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของธุรกิจจะต้องมีรายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป
 • ทำธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • มีสัญชาติไทยเท่านั้น

2. ธนาคารออมสิน

2. ธนาคารออมสิน

สินเชื่อไกรทองอเนกประสงค์ ของทางธนาคารออมสิน เป็นสินเชื่อที่ให้ดอกเบี้ยต่ำ อยู่ที่ 8.50% ต่อปี และมีระยะเวลาในการชำระยาวนานสูงสุด 7 ปี ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สามารถนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ค่ารักษาพยาบาล ซื้อรถ เพื่อเป็นการไถ่ถอนออกจากสถาบันทางการเงินได้ด้วยเช่นกัน วงเงินในการอนุมัติจะไม่เกิน 300,000 ต่อคน เมื่อมีผู้ค้ำประกัน

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

 • ผู้กู้จะต้องมีรายได้แน่นอนและมีอาชีพที่แน่นอน
 • อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • ข้าราชการ 18,000 บาทขึ้นไป และพนักงานเอกชน/ธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาท
 • ระยะเวลาในการผ่อนชำระ เงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • สัญชาติไทยเท่านั้น

3. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

3. ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย สินเชื่อที่ให้อัตราดอกเบี้ย 9% – 28% ต่อปี ให้ระยะเวลาการผ่อนยาวนานสูงสุด 5 ปี  เป็นสินเชื่อที่เป็นแหล่งเงินทุนให้กับตัวคุณ เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค การรวมหนี้บัตรเครดิตของหลาย ๆ ธนาคารก็สามารถทำได้ เพื่อจะทำให้เราวางแผนทางการเงินได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

 • อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไปสำหรับพนักงานประจำ และ 30,000 บาท สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ของทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา ถ้ารับเงินเดือนผ่านทางธนาคารแห่งนี้ก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เพียง 9.99% ในระยะเวลา 3 เดือนแรก แต่ผู้ที่ไม่ได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารนี้ จะได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่  19.99% – 28% ต่อปี ซึ่งสินเชื่อนี้จะสามารถนำมาเพื่อรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วงเงินสำรอง ซึ่งให้ระยะเวลาการผ่อนยาวนานสูงสุด 5 ปี ซึ่งสามารถสมัครได้โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ค้ำ

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • พนักงานที่มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการมีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

5. ธนาคารทหารไทย (TTB) 

5. ธนาคารทหารไทย (TTB) 

สินเชื่อบุคคล ทีทีบี ของธนาคารทหารไทย เป็นสินเชื่อที่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นง่ายขึ้นมาก และอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีทางธนาคาร วงเงินอนุมัติสูงสุด 1.5 ล้านบาท ระยะเวลาในการผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติการขอสินเชื่อ

 • อายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไปสำหรับพนักงานประจำ และ 30,000 บาท สำหรับธุรกิจส่วนตัว
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป และดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปีขึ้นไป
 • อนุมัติวงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท

ครั้งนี้เรามาดูรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ของธนาคารไหนดี ทั้งหมด 5 ธนาคารที่เราคุ้นเคย ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณนั้นสามารถวางแผนทางการเงินและการจัดการหนี้สินของบัตรเครดิตได้ดีมากขึ้น ดังนั้นการมีหนี้บัตรเครดิตหลายใบนั้นก็ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป แต่หลังจากที่เราชำระหนี้สินครบ จะต้องมีสติในการใช้บัตรเครดิตมากกว่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์หนี้บัตรหลายใบอีก

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG