สินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นเป็นอย่างไร

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

บ้าน เป็นที่อยู่อาศัยที่ใครหลาย ๆ คนนั้นต้องการอย่างมาก เพราะเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นของชีวิตของเราทุกคนและเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงขึ้นทุกวัน ดังนั้นการที่เรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้ว แต่เกิดเหตุการณ์เงินสดหมุนไม่ทัน แล้วเจอสถานการณ์แบบนี้ทำอย่างไรที่ได้เงินมาใช้โดยที่บ้านของเราไม่ถูกขายออกไป ซึ่งจะต้องนำบ้านมาขอสินเชื่อแลกเงิน สินเชื่อประเภทนี้คนส่วนใหญ่มักจะใช้เพื่อการขยายธุรกิจหรือเกิดเหตุฉุกเฉินได้

สินเชื่อบ้านแลกเงิน เป็นสัญญาเงินกู้ที่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันประเภทหนึ่ง ที่ทางธนาคารออกแบบมาเพื่อเจ้าของบ้านที่ต้องการใช้เงินก้อน โดยการนำบ้านไปจดจำนองกับทางธนาคารเพื่อได้นำเงินก้อนออกมาใช้จ่าย และเงินที่กู้ไปก็ค่อย ๆ ผ่อนเงินกู้คืนตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งระยะเวลายาวนานเหมือนสินเชื่อบ้านทั่วไป 

สินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นเหมาะกับใคร

สินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นเหมาะกับใคร
 1. ผู้ที่มีอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮาส์ หรือที่ดินเปล่า ซึ่งจะต้องเป็นที่ปลอดภาระแล้วทั้งหมด แต่ว่าต้องการเงินก้อนมาใช้ ก็สามารถนำอสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักค้ำประกันได้ แต่ก็อาจจะมีบางธนาคารที่สามารถใช้อสังหาริมทรัพย์ที่ยังผ่อนไม่หมดมาขอสินเชื่อบ้านแลกเงินได้เช่นกัน
 2. ผู้ที่ต้องการรวบหนี้ทุกอย่างเข้าด้วยกัน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด แล้วผ่อนกับสินเชื่อบ้านแลกเงินแทน เพราะเนื่องจากสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อส่วนบุคคล
 3. ผู้ที่ต้องการเงินนำไปต่อยอดธุรกิจ ผู้ที่ไม่อยากนำเงินที่อยู่ในระบบออกมาต่อยอดธุรกิจ เพื่อไม่ให้ธุรกิจนั้นต้องชะลอตัวลง ก็สามารถนำบ้านมายื่นกู้เพื่อได้เงินไปต่อยอดธุรกิจของเราได้

วงเงินกู้ที่เราจะได้รับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ในกรณีที่ผู้กู้บ้านต้องการใช้บ้านแลกเงินเต็มราคาบ้าน ผู้กู้ก็จะได้รับเงินกู้ประมาณ 80 – 90% จากราคาประเมิน ซึ่งจะได้รับการพิจารณาตามแต่ละธนาคาร และผู้กู้บางรายก็อาจจะขอกู้น้อยกว่าวงเงินอนุมัติได้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น บ้านประเมินราคา 4 ล้านบาท และจะได้รับวงเงินกู้อยู่ที่ 3.2 ล้านบาท แต่ในช่วงเวลานั้นเราต้องการใช้เงินเพียงแค่ 5 แสนบาทเท่านั้น ก็จะสามารถยื่นกู้ตามจำนวนที่เราต้องการใช้ได้อีกเช่นกัน 

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่ผ่อนชำระคืน

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาที่ผ่อนชำระคืน

อัตราดอกเบี้ย จุดเด่นของสินเชื่อบ้านแลกเงินนั้น จะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก แต่ก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อบ้านปกติทั่ว ๆ ไป แต่โดยรวมแล้วก็ยังเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างมาก

ระยะเวลาในการผ่อนชำระจะเหมือนกับสินเชื่อบ้าน ซึ่งสามารถผ่อนได้ยาวนานสูงสุด 30 ปี แต่หากรู้สึกว่าระยะเวลานั้นนานเกินไป ทางธนาคารบางแห่งก็เปิดให้ผ่อนคืนได้ในระยะสั้น ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยนั้นก็จะแตกต่างออกไปด้วย

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน

 1. เตรียมตัวให้พร้อม เป็นการเตรียมตัวเครดิตและประวัติทางการเงินนั้นจะต้องดีก่อนที่จะขอสินเชื่อ เพราะหากประวัติไม่ดี ทางธนาคารก็จะมีโอกาสที่จะปฏิเสธได้เช่นกัน อีกทั้งจะต้องศึกษารายละเอียดการขอสินเชื่อของแต่ละธนาคาร เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะเลือก ซึ่งจำเป็นว่าจะต้องมั่นใจว่าจะเหมาะสมกับตนเองที่สุด
 2. ยื่นเอกสารขอสินเชื่อ เอกสารทั้งหมดจะต้องเตรียมให้พร้อม ก่อนที่เราจะยื่นให้ธนาคารพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งเอกสารก็จะใช้เหมือนกับการขอสินเชื่อทั่วไป ได้แก่
  1. เอกสารยืนยันตัวตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 
  2. เอกสารรายได้ ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน สลิปเงินเดือน
  3. เอกสารหลักทรัพย์ ได้แก่ สำเนาโฉนดที่ดิน รูปถ่ายบ้านเพื่อขอสินเชื่อบ้าน
 3. ประเมินราคาหลักทรัพย์ เป็นขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นทางธนาคารจะส่งตัวแทนเข้ามาเพื่อขอประเมินสภาพบ้านในการขอสินเชื่อและการอนุมัติวงเงินกู้ ซึ่งขั้นตอนนี้บางธนาคารอาจจะมีเรียกเก็บค่าประเมินบ้าน
 4. ธนาคารพิจารณาอนุมัติ เมื่อทางธนาคารได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว จะใช้เวลาประมาณ​ 1 – 2 สัปดาห์ในการพิจารณาและแจ้งผลการอนุมัติ พร้อมกับอัตราดอกเบี้ยให้กับผู้ยื่นกู้ทราบอย่างชัดเจน และขั้นตอนนี้จะขึ้นอยู่กับว่าผู้ขอยื่นกู้จะตอบรับกับทางธนาคารหรือไม่ หรือต้องการจะให้ลดวงเงินที่ได้รับลง
 5. ทำสัญญาและจดจำนอง เมื่อตกลงรับทั้งหมดแล้ว ก็จะทำสัญญาเงินกู้กับทางธนาคาร ซึ่งทางธนาคารจะนัดผู้กู้มาเพื่อเซ็นสัญญา และจดจำนองที่ดิน

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน 

ในการขอสินเชื่อบ้านเพื่อขอรับเงินมาใช้นั้น ก็จะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทางผู้กู้จะต้องชำระให้กับทางธนาคารหรือทางสำนักงานที่ดินก่อนที่เราจะได้รับเงิน เช่น ค่าจดจำนองที่ดิน ค่าอากรแสตมป์ ค่าประเมินหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ ค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อและค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ดังนั้นการขอสินเชื่อบ้านแลกเงิน เราจะต้องหาโปรโมชั่นของแต่ละธนาคาร 

สุดท้ายนี้ สินเชื่อที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เพราะบางธนาคารนั้นก็จะมียกเว้นค่าใช้จ่ายบางอย่างให้แก่ผู้กู้เงิน ซึ่งแต่ละธนาคารนั้นก็จะมีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันไป ทั้งระยะเวลาการผ่อน วงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ดั้งนั้นหากมีความจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนเมื่อไร สินเชื่อบ้านแลกเงินนั้นเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่น่าสนใจอย่างมาก แต่จะต้องไตร่ตรองให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจเสมอ

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG