สินเชื่อส่วนบุคคล

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

สินเชื่อส่วนบุคคล คือ สินเชื่อสำหรับคนที่ไม่ต้องมีหลักค้ำประกัน หรือมีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ซึ่งทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินมาเป็นเงินก้อน เพื่อจะนำไปใช้จ่ายอย่างอเนกประสงค์ และจะต้องแบ่งชำระจ่ายเป็นรายเดือนให้กับธนาคาร โดยอัตราดอกเบี้ย จะเริ่มตั้งแต่ร้อยละ 8.88 และไม่เกินร้อยละ 25 ซึ่งทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้ขอยื่นสินเชื่อส่วนบุคคลและโปรโมชั่นของทางธนาคารในช่วงเวลานั้น ๆ และช่วงระยะเวลาผ่อนชำระจะเริ่มตั้งแต่ 12 เดือนไปจนถึง 72 เดือนตามหลักเกณฑ์ของทางธนาคาร

สินเชื่อส่วนบุคคลจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 • สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกันเงินกู้ 

ตัวอย่างเช่น ต้องการขอสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งนำบ้านมาค้ำประกัน และบ้านก็มีมูลค่ามากกว่ารถยนต์ที่มาขอสินเชื่อ

 • สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ สินเชื่อที่ไม่จำเป็นต้องนำหลักทรัพย์มาค้ำประกัน แต่จะต้องยื่นหลักฐานรายได้ หรือ Statement 

ตัวอย่างเช่น เป็นการขอสินเชื่อเพื่อขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียน

คุณสมบัติสำหรับผู้ที่ขอยื่นสินเชื่อ ซึ่งในแต่ละธนาคารจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่หลัก ๆ แล้วจะเป็นดังนี้

 • อายุ 20 – 55 ปี
 • มีรายได้ประจำ ฐานเงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
 • มีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
 • มีที่อยู่และที่อยู่ของที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
 • เบอร์โทรศัพท์จะต้องติดต่อได้

สินเชื่อส่วนบุคคลจะเหมาะกับกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม

สินเชื่อส่วนบุคคลจะเหมาะกับกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม
 1. กลุ่มพนักงานบริษัท ที่มีรายได้ประจำ ที่จะต้องมีเอกสารแจงรายได้ต่อเดือนอย่างชัดเจน ซึ่งทำให้ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินมั่นใจว่า ผู้ยื่นสินเชื่อมั่นใจว่าจะสามารถรับผิดชอบในการชำระหนี้สินได้
 2. กลุ่มวิชาชีพแพทย์ จะต้องเป็นกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ที่ได้ใบประกอบมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ซึ่งได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร 
 3. กลุ่มข้าราชการ หรือกลุ่มครู จะต้องมีอายุงานอย่างน้อย 1 ปี
 4. อื่น ๆ หรือกลุ่มเจ้าของกิจการ จะต้องประกอบกิจการมานานกว่า 1 ปี เพราะทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินจะเห็นว่าธุรกิจของคุณมีรายได้สม่ำเสมอหรือไม่ และจะสามารถรับผิดชอบหนี้สินที่จะเพิ่มเข้ามาได้หรือไม่

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเบื้องต้น

วิธีการคำนวณดอกเบี้ยเบื้องต้น

การจ่ายชำระเงินแบบลดต้นลดดอกเบี้ย จะเป็นประเภทที่ทำให้การชำระหนี้หมดไวมากขึ้น ยิ่งหากเรามีเงินก้อนโปะ ก็ยิ่งทำให้หนี้หมดไวมากขึ้น

สูตรอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ยเงินต้นคงเหลือ * ดอกเบี้ย 15% จำนวนวัยในแต่ละรอบบิล365 วัน

สินเชื่อส่วนบุคคลที่กู้ง่าย อนุมัติไว รวบรวมมาไว้ที่เดียว ที่จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการเงินสดในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งจุดประสงค์ให้กับธนาคารทราบล่วงหน้า 

 1. สินเชื่อส่วนบุคคลพรอมิส เป็นการให้บริการเงินกู้แบบเงินก้อน ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่รายได้ประจำ ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป และจำนวนเงินที่ขอสินเชื่อจะต้องไม่เกินจากรายได้หรือความสามารถที่จะชำระคืนได้

จุดเด่น ระยะเวลาชำระคืนยาวนานถึง 66 เดือน

 1. สินเชื่อส่วนบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย) เป็นสินเชื่อเหมาะสำหรับพนักงานที่รายได้ประจำมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป ซึ่งให้วงเงินสูงสุดถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ และระยะเวลาผ่อนชำระยาวนานถึง 60 เดือน
 2. สินเชื่อส่วนบุคคล KKP Personal Lone (ธนาคารเกียรตินาคินภัทร) อนุมัติเงินไวไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน หรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท และเป็นการผ่อนชำระแบบประเภทดอกเบี้ยเงินต้นลดดอกเบี้ยลด
 3. สินเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan (SCB) เป็นสินเชื่อที่อนุมัติเงินไวตั้งแต่จำนวน 20,000 บาทไปจนถึง 5 เท่าของรายได้ และต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท และระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 72 เดือน 
 4. สินเชื่อส่วนบุคคลสวัสดิการเปี่ยมสุขกสิกรไทย (K Bank) เป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำพิเศษ ที่ให้ผู้ขอสินเชื่อเลือกผ่อนได้ตามระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนไปจนถึง 60 เดือน ซึ่งข้อดีอีกหนึ่งข้อก็คือ ไม่จำกัดรายได้ขั้นต่ำ และอายุงานจะต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 5. สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ (ธนาคารกรุงเทพ) เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สามารถใช้ที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกันในการยื่นได้ และระยะเวลาในการผ่อนยาวนานสูงสุดถึง 10 ปี จะต้องชำระคืนยอดเท่า ๆ กันในทุก ๆ เดือน 

ซึ่งจะแบ่งออกมาเป็นอัตราดอกเบี้ย 2 แบบ ได้แก่

 1. ใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน – ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน และบวก 1.75% ในอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเบี้ย
 2. ใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน – ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และบวก 2% ในอัตราลดต้นลดดอก
 1. สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ สินเชื่อเงินสด (citibank) สินเชื่อส่วนบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 9.99% ที่สามารถแบ่งชำระได้ยาวนาน 60 เดือน ในวงเงินอนุมัติสูงสุด 2 ล้านบาทหรือไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน เป็นต้น
 2. สินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash (ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์) เป็นสินเชื่อที่ให้เราได้ใช้ตามความต้องการ ในวงเงินกู้สูงสุด 1.5 ล้านบาท และการผ่อนชำระในแต่ละเดือนเท่า ๆ กัน ระยะเวลาสูงสุด 60 เดือน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยจะเป็นประเภทลดต้นลดดอกเบี้ย 

มาถึงตรงนี้แล้ว สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้นำเสนอมา แต่ละคนจะต้องศึกษารายละเอียดหรือเงื่อนไขให้เป็นอย่างดีก่อน เพื่อไม่ให้เกิดข้อเข้าใจผิดหรือทำให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ ดังนั้นจะต้องอ่านข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนจะตัดสินใจยื่นสินเชื่อส่วนบุคคล 

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG