วัยเกษียณอาจไม่ได้ดีอย่างที่วางแผนไว้

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

เชื่อว่าคนเราในวัยทำงานจะเคยวางแผนว่า ได้เกษียณเมื่อไรก็จะเที่ยว จะไปในที่ ๆ อยากไป หลังจากทำงานมาอย่างยาวนาน คนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะเก็บเงินสดไว้จำนวนมาก แต่แน่นอนว่าอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นการวางแผนในวัยเกษียณตั้งแต่เนิ่น ๆ เป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก เพราะช่วงชีวิตวัยเกษียณนั้นจะมีเรื่องที่ไม่คาดคิดอีกมากมายเลย เช่น เรื่องสุขภาพ เรื่องการเงิน เรื่องสถานการณ์โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด เป็นต้น

จะมีใครเคยคิดว่า วันหนึ่งที่เราทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติ ทำงานหาเงิน ท่องเที่ยวได้ทุกที่ที่สามารถไปได้ ก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างโรคระบาดไวรัสโควิด 19 ที่กระทบกับเศรษฐกิจไปทั่วโลก ซึ่งทำให้เราจะต้องมีการวางแผนทางการเงินใหม่ ประหยัดมากขึ้น คิดก่อนจ่ายเสมอ เพราะเงินนั้นหายากมากขึ้น พร้อมกับเงินเฟ้อไปทั่วโลก ที่ทำให้รายจ่ายของแต่ละคนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เราทุกคนควรจะวางแผนก่อนวัยเกษียณ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน การออมเงิน การซื้อประกัน ล้วนเป็นเรื่องที่ควรจะใส่ใจอย่างมาก 

แล้วความสุขในวัยเกษียณของแต่ละคนเป็นอย่างไร หรือเรื่องไหนที่เราควรจะใส่ใจ ซึ่งแน่นอนเลยว่าเรื่องหลัก ๆ ที่จะใส่ใจได้แก่ 

เรื่องสุขภาพ เพราะสุขภาพของเราเป็นเรื่องที่ยากจะควบคุม จากคนที่แข็งแรง สุขภาพดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รวมไปถึงทานอาหารเพื่อสุขภาพมาตลอด แต่สุดท้ายอาจจะเป็นโรคร้ายก็ได้ ดังนั้นการวางแผนเรื่องสุขภาพนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ และข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในปี 2564  จากข้อมูลสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พบว่าคนไทยมีอายุยืนขึ้น และผู้หญิงอายุยืนกว่าผู้ชาย ในปี 2563 ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 73.2 ปี และคาดว่าในปี 2583 อายุเฉลี่ยทั้งเพศหญิงและชายอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น 83.2 ปี และ 76.8 ปี

ต่อมาเรื่องการเงินที่ต้องใส่ใจอย่างมาก เพราะเป็นเรื่องที่หากไม่มีเงินแล้ว ในช่วงวัยเกษียณนั้นจะใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก หรืออาจจะเป็นภาระให้กับลูกหลานอีกด้วย และอาจจะไม่ได้ทำสิ่งที่เราได้ตั้งใจจะทำ เช่น ท่องเที่ยว การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในแต่ละช่วงวัยของเกษียณจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงง่าย ๆ ได้แก่

  • ช่วงต้นวัยเกษียณ ช่วงอายุ 60 – 65 ปี เป็นช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยว การดูแลพ่อแม่ หรือลูก ซึ่งยังเป็นช่วงวัยที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากอยู่
  • ช่วงกลางวัยเกษียณ ช่วงอายุ 66 – 70 ปี เป็นช่วงเวลาที่ค่าใช้จ่ายเริ่มน้อยลง แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ
  • ช่วงปลายวัยเกษียณ ช่วงอายุ 71 ปีขึ้นไป เป็นช่วงที่มักจะพบเจอปัญหาสุขภาพ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่สุดจะเป็นเรื่องสุขภาพ

ดังนั้น การออมเงินเพื่อใช้ในวัยเกษียณมีหลากหลาย เราสามารถเลือกศึกษาและเลือกลงทุนได้เลย ตัวอย่างเช่น 

1. ออมกองทุน – ออมหุ้น

1. ออมกองทุน – ออมหุ้น

การออมกองทุน – ออมหุ้น เพื่อวัยเกษียณ ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีต่าง ๆ อาจจะต้องเลือกการออมหุ้นหรือการออมกองทุน ซึ่งจะต้องเลือกหุ้นหรือกองทุนที่ดี เพื่อทำให้ลดความเสี่ยงในการลงทุน และการซื้อจะเป็นการรทยอยซื้อในจำนวนเงินที่เท่า ๆ กันอย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้ราคาเฉลี่ย ซึ่งจะทำให้เหมาะกับการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณ และที่สำคัญก็ควรจะเลือกกองทุนหรือหุ้นที่มีแนวโน้มจะเติบโตในระยะยาวด้วยเช่นกัน 

ประโยชน์ของการออมหุ้น

  • ฝึกวินัยการลงทุนของตนเอง เพราะเป็นการทยอยซื้อกองทุนหรือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้มีการวางแผนรายได้ของเราในแต่ละเดือนเพื่อแบ่งเงินมาลงทุน
  • มีโอกาสเก็บเงินก้อนในระยะยาว เป็นการนำเงินไปลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งเงินที่ลงทุนไปจะเป็นก้อนใหญ่ในอนาคต นอกจากมีเงินก้อนแล้วยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือส่วนต่างของราคาอีกด้วย

สิ่งที่จำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่ออัพเดตข้อมูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา 

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

ประโยชน์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – บำเหน็จบำนาญข้าราชการ

  • ช่วยเป็นหลักประกันให้กับสมาชิกและครอบครัวไว้เป็นเงินก้อน เพื่อใช้ในยามเกษียณ
  • ช่วยวางแผนการออมเงินในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง
  • เมื่อเป็นกองทุนแล้ว จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ย หรือรูปแบบเงินปันผล
  • เงินบำเหน็จเงินบำนาญ

3. ประกันชีวิตบำนาญ

ประกันชีวิตที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ได้แก่ ประกันชีวิตในวัยเกษียณ เพราะเนื่องจากเป็นการวางแผนทางการเงินเพื่อใช้ชีวิตหลัง 60 ปี เป็นการออมเงินในระยะยาวซึ่งผู้ที่ออมเงินจะต้องมีวินัยในการออมเงินมาก ซึ่งประกันก็จะได้รับความคุ้มครองชีวิตและมีการจ่ายเงินตามสิทธิประโยชน์เมื่อเกษียณ หากชำระค่าเบี้ยประกันครบกำหนด

ในเรื่องของการออมเงิน การวางแผนรวมไปถึงการที่เรารู้เท่าทันสิ่งที่วัยเกษียณควรจะทราบ เพราะการนี้ เราทุกคนควรจะศึกษาหาความรู้การลงทุน การออมเงินและใส่ใจในเรื่องของการเงินมากขึ้น เพราะการเข้าใจรู้เท่าทันค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราก็จะวางแผนได้ดีมากขึ้น พร้อมกับทำให้เราวางใจได้เลยว่า เราจะไม่เป็นภาระกับลูกหลานแน่นอน 

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG