เงินออมนั้นสำคัญอย่างไร

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

ประโยชน์ของการออมเงินนั้นคือ การสร้างความมั่นคงทางการเงิน เป็นแนวทางที่จะทำให้เราไม่ประสบกับสถานการณ์ที่เลวร้าย และจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของเรานั้นดีมากขึ้น พร้อมกับสามารถใช้ชีวิตได้ตามต้องการ ได้สิ่งของที่อยากได้โดยไม่ได้เดือนร้อน ซึ่งวันนี้เราจะมาดูข้อดีและความสำคัญในการออมเงินกันว่าสำคัญอย่างไร

1. สร้างความมั่นคงให้กับชีวิต 

ชีวิตของเราทุกคนไม่มีใครรู้อนาคตที่แน่นอน ดังนั้นการออมเงิน การมีเงินสำรองไว้ จะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตได้เป็นอย่างดี และเงินออมหรือเงินสำรองจะช่วยรองรับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ การเป็นหนี้สิน เป็นต้น และหากเราไม่มีเงินออมหรือเงินสำรองเลย เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้ว เราจะเอาตัวรอดไปได้อย่างไร หากเหตุการณ์นั้น ๆ จะต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน แล้วแบบนี้เราจะยังมีเงินสำรองไว้ใช้จ่ายได้พอหรือไม่ หากเราไม่ได้เก็บเงินไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ 

2. ชีวิตไม่มีหนี้สิน

เงินออมนั้นสำคัญอย่างไร 1

ชีวิตที่ไม่มีหนี้สิน เป็นชีวิตที่สบายอย่างมาก เพราะการออมเงินจะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในการชำระหนี้สินต่าง ๆ ได้ เช่น การผ่อนบ้าน การผ่อนรถ ซึ่งการผ่อนเหล่านี้ก็จะไม่ได้กระทบกับการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรามากจนทำให้เราลำบาก ถ้าเรามีการวางแผนการออมเงินมาก่อนล่วงหน้า พร้อมกับการจัดสรรปันส่วนการออมเงินกับรายได้และรายจ่ายได้อย่างเหมาะสม ก็จะช่วยให้ชีวิตของเราไม่มีหนี้สินได้ไวมากขึ้น

3. มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง

เมื่อเปรียบเทียบเรื่องเงินเป็นเรื่องของสุขภาพ เหมือนเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเราก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้น พร้อมกับก็จะมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง ทานอาหารที่ดี ถ้าเป็นในเรื่องของการเงิน การสร้างวินัยเงินออมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยให้ตัวเราเองมีสุขภาพทางการเงินดีขึ้นมาก ๆ พร้อมกับช่วยขจัดปัญหาหนี้สิน หนี้เสียออกไปได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการใช้จ่ายเกินตัวอีกด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเปรียบเสมือนภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ดีที่สุดของตัวเราได้เลย

4. เกษียณอายุได้ก่อนกำหนด

การออมเงินระยะยาว คนส่วนใหญ่ก็เพื่อมีเป้าหมายให้ช่วงชีวิตวันเกษียณได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ ไม่มีความเครียดทางการเงิน แต่เราจะต้องรู้จักที่จะวางแผนทางการเงินออมเพื่อวัยเกษียณตั้งแต่เนิ่น ๆ และก็จะทำให้เราสามารถตัดสินใจที่จะเกษียณอายุได้ก่อนคนวัยเดียวกัน เช่น หากเราอยากจะเกษียณอายุตอน 55 ปี แล้วเรามีเป้าหมายว่าช่วงวัยเกษียณจะมีเงินเท่าไร ในแต่ละเดือนหลังเกษียณจะใช้จ่ายเท่าไรบ้าง

ดังนั้นจะได้วางแผนการเงินในชีวิตได้ดีมากขึ้น ว่าในแต่ละเดือนจะต้องออมเงินเท่าไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ๆ ได้ตามดังใจหวัง

ต่อมาจะเป็นแนวทางการออมเงินที่ทำให้เงินนั้นเพิ่มพูนมากขึ้น และทำให้ตัวคุณนั้นมีเงินเก็บเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเอง ได้แก่

  1. ประกันชีวิต 

การซื้อประกันชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่คนส่วนใหญ่ใช้

  • ประกันชีวิตสำหรับการออมเงินเพื่ออนาคต เพราะได้ทั้งประโยชน์ทางด้านความคุ้มครองชีวิตแล้ว แต่ละเบี้ยประกันจะได้รับความคุ้มครองที่แตกต่างกันไปตามแต่กรมธรรม์ ซึ่งเบี้ยประกันชีวิตที่มีความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไปสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินปีละ 100,000 บาท 
  • ประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่มีเป้าหมายเพื่อใช้ในช่วงวัยเกษียณ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการลดหย่อนภาษีได้ปีละ ไม่เกิน 200,000 ต่อปี และมีความคุ้มครองชีวิต แต่เมื่อนำประกันมารวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี
  1. การเปิดบัญชีเงินฝากประจำแบบปลอดภาษี

เงินฝากประเภทนี้จุดเด่นเลยคือ ไม่เรียกเก็บภาษี ซึ่งสามารถเริ่มต้นฝากได้ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป และอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 1.25% – 2.50% แต่จะต้องฝากทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอในทุก ๆ เดือนอย่างเท่า ๆ กัน ตามเวลาที่ได้เปิดบัญชีไว้ ตั้งแต่ 24 – 36 เดือน

บัญชีประเภทนี้จะทำได้ 1 คน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น จะเหมาะกับผู้ที่เริ่มออมเงินและต้องการมีวินัยในการออมเงินอย่างมาก และไม่ชอบความเสี่ยง เมื่อครบสัญญาแล้วมีตั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครบตามตกลง

ตัวอย่างเช่น ฝากเงินเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน เมื่อครบสัญญา 24 เดือน จะมีเงินต้น 24,000 บาท และดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.30% ดังนั้นจะได้ดอกเบี้ยตลอด 24 เดือนเป็นจำนวนเงิน 552 บาท 

  1. เงินฝากประจำทั่วไป 
เงินออมนั้นสำคัญอย่างไร 2

การฝากเงินประจำทั่วไป อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 0.5% – 1.5% การฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท โดยจำเป็นต้องฝากตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้ตอนเปิดบัญชี ตั้งแต่ 3 เดือนไปจนถึง 48 เดือน แต่การฝากประจำประเภทนี้จะต้องเสียภาษีดอกเบี้ย หัก ณ ที่จ่ายประมาณ​ 15% แต่ในบัญชีประเภทนี้นั้นจะสามารถเปิดได้ 1 คน ต่อหลายบัญชี ดังนั้นจะเหมาะกับผู้ที่มีเงินต้นจำนวนมาก เพราะการฝากประเภทนี้จะเป็นการฝากเงินก้อนตามระยะเวลาที่กำหนด 

เงินออมนั้นสำคัญแค่ไหน ตอบได้เลยว่าสำคัญอย่างมาก เพราะการไม่มีเงินออมก็จะทำให้เรานั้นประสบปัญหาทางการเงินได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด ดังนั้นการออมเงินไว้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ เลย 

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG