5 เทคนิคสร้างเครดิตให้ปัง กู้สินเชื่อได้ผ่านแน่นอน

เครดิต สินเชื่อ

การสร้างเครดิตทางการเงินก็จะเป็นตัวชี้วัดพฤติกรรมของการชำระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาก และทำให้สถาบันทางการเงินมั่นใจในการปล่อยสินเชื่อให้กับตัวเราได้ และสามารถตรวจสอบเครดิตได้ที่ศูนย์เครดิตบูโร หรือทาง Mobile Banking ที่รองรับได้เลย เพราะความน่าเชื่อถือทางการเงินนั้นมีผลต่อการขอสินเชื่อสูงมาก ๆ เพราะจะอนุมัติผ่านหรือไม่ผ่านก็จะขึ้นอยู่กับเครดิตของเราล้วน ๆ เลย 

ดังนั้นการที่เรารู้ว่าเครดิตการเงินของเรานั้นสำคัญแค่ไหน ก็จะมีความน่าเชื่อถือมากแค่ไหน จะทำให้ไม่ว่าจะลงทุนในธุรกิจ ซื้อบ้าน ก็จะขอยื่นสินเชื่อจากสถาบันทางการเงินได้ง่ายมากขึ้น

Credit Scoring คืออะไร

Credit Scoring คืออะไร

เป็นข้อมูลเครดิต แห่งชาติ หรือเครดิตบูโร ที่เป็นตัวชี้วัดความน่าเชื่อถือในการชำระหนี้ โดยเราจะใช้ข้อมูลทางพฤติกรรมทางการเงินของผู้ที่เคยทำธุรกรรมทางการเงินจากในช่วงอดีตที่ผ่านมา เพื่อมาเป็นหลักคำประกันในการขอสินเชื่อในอนาคต

และผู้ที่มีชื่อในฐานข้อมูล Credit Scoring ต้องเคยทำธุรกรรมการกู้ยืมมาก่อน เช่น คนที่เคนมีบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด แต่ส่วนที่เป็นลูกค้าธนาคารฝาก – ถอนเงินจะไม่นับในเครดิต และจะไม่มีประวัติขึ้นในเครดิตบูโร ซึ่งเราจะต้องเข้าใจว่าสถาบันทางการเงินจะต้องแน่ใจว่า เมื่อเราไปกู้เงินของเขา เราจะมีความสามารถใช้เงินคืนได้ตามที่ตกลงไว้ และจะใช้วิธีการให้คะแนนกับผู้กู้ตามพฤติกรรมการเงินในอดีต และเป็นการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของลูกหนี้

ดังนั้นใครที่กำลังวางแผนที่จะ กู้เงิน กับทางธนาคารและสถาบันทางการเงินอื่น ๆ จะต้องรู้ว่าระดับคะแนนของตัวเอง เมื่อเราได้ทราบระดับคะแนนของตัวเองแล้ว ก็จะทำให้เราวางแผนเพิ่มคะแนนได้อย่างถูกต้อง เมื่อคะแนนเครดิตที่ดีมากขึ้น และจะมีโอกาสกู้เงินผ่านที่สูงมากขึ้น

และการให้คะแนน จะเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ ลำดับความน่าเชื่อถือในการชำระสูงจากมากไปน้อย AA, BB ไปจนถึง HH ถ้าคิดง่าย ๆ ก็จะเหมือนเกรดตอนเรียนของเรา

เรามาดู 5 เทคนิค Credit Scoring ได้ปัง และทำให้เครดิตดี ก่อนขอสินเชื่อ

1. ลดจำนวนหนี้เดิม หยุดสร้างหนี้ใหม่

ยอดหนี้คงเหลือทั้งหมด สามารถบอกได้ว่าการชำระหนี้ที่จะกู้ยืมได้ในอนาคต ซึ่งโดยเทียบกับเงินเดือนของเราแล้ว กับจำนวนหนี้สินทั้งหมด และหนี้สินที่เกิดใหม่ แต่ถ้าหากยอดหนี้สินคงเหลือค่อนข้างมาก และทำให้มีความเสี่ยงสูงตามสภาพคล่องของเราก็จะลดต่ำลง และความสามารถในการชำระหนี้สินก็จะน้อยลง ทำให้ผู้กู้นั้นจะรู้สึกว่าหนี้จะสูญ และอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสในการได้สินเชื่อนั้น ๆ 

ดังนั้นเราจะต้องเริ่มจากการลดจำนวนหนี้เดิมก่อนและชะลอการก่อหนี้ใหม่ก่อนที่จะขอสินเชื่อ

2.จ่ายหนี้ตรงเวลา

2.จ่ายหนี้ตรงเวลา

การจ่ายหนี้ตรงเวลา ถือเป็นความรับผิดชอบทางการเงินอย่างหนึ่งที่แสดงถึงว่า ผู้กู้จะไม่มีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน แต่ถ้าในบางกรณี ถึงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน แต่กลับจ่ายเงินไม่เคยตรงเวลา ก็จะทำให้ผู้ให้กู้ไม่มั่นใจในตัวเรา ว่าจะได้เงินคืนทั้งหมดไหม เพราะสิ่งที่ผู้ให้กู้ หรือสถาบันทางการเงินนั้นก็จะมองว่า การชำระหนี้ช้า เหมือนมีปัญหาทางการเงินได้ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นหากที่เราไม่ได้ติดปัญหาทางการเงินใด ๆ ก็จำเป็นมาก ๆ ที่จะต้องจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา เพื่อทำให้ไม่เกิดปัญหาในการขอสินเชื่อในอนาคตได้เช่นกัน

3. ชำระบัตรเครดิตให้เท่ากับหรือมากกว่าขั้นต่ำ

จำนวนบัญชีที่มีประวัติการชำระที่ดีนั้นจะมีผลต่อการให้สินเชื่อ นอกจากการจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา เพราะการชำระหนี้บัตรเครดิตก็ควรที่จะจ่ายมากกว่าขั้นต่ำ เพราะการจ่ายน้อยกว่าขั้นต่ำ นอกจากจะมีดอกเบี้ยที่ถูกปรับให้แพงมากขึ้นแล้ว ก็จะแสดงถึงตัวเราเองนั้นขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนทำให้เรานั้นยอมให้ทางสถาบันทางการเงินนั้นปรับได้

4. ขอลดอัตราดอกเบี้ยด้วยวิธียื่นขอรีไฟแนนซ์

การมีหนี้ที่มากจนเกินไป ทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย หนี้บัตรเครดิต และหนี้บัตรกดเงินสด อย่างบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ๆ ซึ่งจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 28% และการขอรีไฟแนนซ์ เป็นการขอลดอัตราดอกเบี้ยให้จ่ายน้อยลง และทำให้ได้ระยะเวลาที่นานมากขึ้น พร้อมกับได้ยอดการจ่ายรายเดือนที่น้อยลงเช่นกัน

แต่การยื่นขอรีไฟแนนซ์นั้น จะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีเสียก่อน เพราะหนี้และอัตราดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายนั้น คุ้มมากกว่าค่าธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการหรือไม่ เพราะบางรายที่ยื่นขอรีไฟแนนซ์ก็อาจจะทำให้เราเสียเงินเพิ่มมากกว่าเดิมได้เช่นกัน

5. ลดการขอสินเชื่อใหม่

เพราะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่การขอสินเชื่อใหม่ ๆ อยู่เรื่อย ๆ ในระยะเวลาสั้น ๆ ก็จะทำให้เครดิตทางการเงินของเรานั้นดูไม่ดี เพราะมองได้ว่าผู้กู้นั้นมีปัญหาเรื่องเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน และมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเกิดหนี้สูญเปล่าได้ ดังนั้นก็จะทำให้มีโอกาสสูงมากที่ทางสถาบันทางการเงินปล่อยสินเชื่อน้อยลง

แต่ถ้าอย่างนั้นเมื่อเรามีคะแนนเครดิตที่ดีก็แปลว่าเรามีพฤติกรรมใช้หนี้ที่ดี การชำระหนี้ให้ตรงเวลาตามที่ตกลงไว้ มีความน่าเชื่อถือทางการเงินสูง โอกาสที่เราจะขอสินเชื่อก็ง่ายไปด้วย 

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG