สินเชื่อรถแลกเงิน คืออะไร

ความรู้เบื้องต้นการเงิน

สินเชื่อรถแลกเงินนั้น เป็นการนำรถเป็นหลักค้ำประกันเพื่อแลกกับเงินสด เงินก้อน เพื่อใช้ในการต่อยอดทางธุรกิจ เหตุฉุกเฉินต่าง ๆ เหตุจำเป็นที่ต้องใช้เงิน เป็นต้น ซึ่งสินเชื่อรถแลกเงินนั้นเป็นสินเชื่อ ที่ไม่จำเป็นต้องนำรถไปไว้กับบริษัทสินเชื่อ ถือว่าเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งที่จะต้องใช้หลักทรัพย์เพื่อค้ำประกัน หรือเป็นการนำทะเบียนรถไปค้ำประกันเอาไว้ บทความนี้จะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อรถแลกเงินกัน

รถประเภทไหนบ้านที่จะนำมาขอสินเชื่อแลกเงินได้บ้าง

รถประเภทไหนบ้านที่จะนำมาขอสินเชื่อแลกเงินได้บ้าง

รถที่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้นั้น จะต้องเป็นรถที่ปลอดภาระเท่านั้น ซึ่งเราก็จะดูได้จากเล่มทะเบียนรถฉบับจริงว่าเราจะเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์รถ โดยรถที่นำมาแลกเงินสด ได้แก่ รถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ รถพ่วง หรือรถจักรยานยนต์ ซึ่งประเภทของรถนั้นก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทที่รับรถแลกเงินนั้น ๆ ด้วยเช่นกัน

แล้วถ้ารถเก่าจะสามารถขอสินเชื่อได้ไหม ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัทหรือสถาบันทางการเงินนั้นจะพิจารณาจากรถรถจักรยานยนต์เก่า หรือรถยนต์เก่า ที่มีอายุ 15 – 20  ปี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพรถ รุ่น และยี่ห้อรถ รวมไปถึงประวัติทางการเงินของผู้ขอสินเชื่อ 

ประเภทของรถแลกเงิน จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทง่าย ๆ ได้แก่

 1. แบบโอนเล่มทะเบียนรถ จะเป็นการเปลี่ยนชื่อเจ้าของในเล่มทะเบียนรถของเราไปเป็นชื่อบริษัทที่เราขอสินเชื่อรถแลกเงิน ซึ่งทำให้รถของเรานั้นผู้ที่เป็นเจ้าของครอบครองจะเป็นบริษัท แต่เมื่อเราได้ชำระหนี้และปิดสัญญาเงินกู้แล้ว ทางบริษัทก็จะโอนชื่อมาเป็นของเราเช่นเดิม แต่ในเล่มทะเบียนนั้นก็จะมีระบุไว้ว่าเราเคยโอนรถของเราไปจำนำไว้ ดังนั้นก็จะเกิดประเภทถัดไป ได้แก่ แบบไม่โอนเล่มทะเบียน
 2. แบบไม่โอนเล่มทะเบียน จะไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อรถไปเป็นชื่อบริษัทที่เราขอสินเชื่อรถแลกเงิน แต่จะเป็นการโอนลอยไว้ ซึ่งจะหมายถึง การทำให้เล่มทะเบียนยังคงเป็นชื่อของเรา ทั้งกรรมสิทธิ์ถือครองนั้นก็จะเป็นของเราเช่นเดิม แต่หากช่วงไหนที่เราค้างชำระ หรือไม่ได้จ่ายค่างวดตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้กับทางบริษัท เราก็จะถูกยึดรถ และกรรมสิทธิ์การถือครองรถจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นของบริษัทในทันที

การโอนเล่มทะเบียนกับการไม่โอนเล่มทะเบียนนั้นแตกต่างกันอย่างไร

การโอนเล่มทะเบียนกับการไม่โอนเล่มทะเบียนนั้นแตกต่างกันอย่างไร
 1. วงเงินกู้สินเชื่อ ถ้าเราทำสินเชื่อแบบโอนเล่มจะได้รับวงเงินที่สูงกว่า เนื่องจากเล่มทะเบียนรถมาเป็นของทางบริษัท ทำให้ทางบริษัทนั้นให้วงเงินที่สูงกว่าแบบไม่โอนเล่ม
 2. ขั้นตอนการดำเนินการ แบบโอนเล่มทะเบียนรถจะมีขั้นตอนในการดำเนินการที่น้อยกว่าและเร็วมากกว่า รวมไปถึงการยื่นเอกสารต่าง ๆ ก็ยื่นกับทางสถาบันทางการเงินได้เลย
 3. ระยะเวลาในการอนุมัติสินเชื่อ การไม่โอนเล่มทะเบียน จะตอบโจทย์กับผู้ที่ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน หรือเงินด่วน เมื่อเอกสารครบถ้วน ภายใน 1 – 3 วันก็จะนัดตรวจสภาพรถเสร็จก็จะอนุมัติวงเงินภายใน 2 – 3 ชั่วโมง แต่ถ้าเป็นการขอแบบไม่โอนเล่ม ก็จะช้ากว่ามาก เพราะจะต้องนำเล่มไปโอนให้เป็นชื่อของทางบริษัทหรือสถาบันทางการเงินเสียก่อน
 4. ค่าธรรมเนียม การโอนเล่มนั้นจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า แต่ยอดผ่อนชำระนั้นจะมีเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ที่รวมเข้ากับยอดผ่อนชำระ แต่ถ้าเป็นสินเชื่อแลกเงินแบบไม่โอนเล่มก็จะไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

เอกสารที่จะต้องเตรียมตัวก่อนจะยื่นขอสินเชื่อรถแลกเงิน

 1. เล่มทะเบียนรถตัวจริง
 2. บัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน รายการเดินบัญชีย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 5. กรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อ

 • อายุตั้งแต่ 20-60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้ (หน้าเล่มผู้ครอบครองรถและผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 • ในกรณีที่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องเป็นคนไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทยเท่านั้น 
 • เป็นผู้มีอาชีพและมีหลักฐานแสดงรายได้

เงื่อนไขการพิจารณา

เงื่อนไขการพิจารณา ที่จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการภายใน 1 – 3 วันทำการ หากเอกสารครบถ้วนจะนับตั้งแต่วันที่ยื่นเรื่องกับทางสถาบันการเงินหรือบริษัทไปจนถึงวันที่โอนเงินเข้าบัญชีนั้นจะไม่เกิน 7 วันทำการ ซึ่งทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสารหรือการส่งเอกสารให้กับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมด้วย

แต่บางสถาบันทางการเงิน ก็สามารถอนุมัติได้รวดเร็วภายใน 2 วัน และหลังจากที่อนุมัติแล้วก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับเรา ภายใน 1 ชั่วโมง

สินเชื่อรถแลกเงินเป็นหนึ่งในสินเชื่อที่ตอบโจทย์มาก ๆ ซึ่งจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีรถแบบปลอดภาระแล้ว เพราะเมื่อเรามีความจำเป็นจะต้องใช้เงินด่วน เกิดเหตุฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินหรือต้องการเงินก้อน ดังนั้นรถปลอดภาระแล้วก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมาก และเราจะต้องทำความเข้าใจของความแตกต่างของการโอนเล่มทะเบียนหรือการไม่โอนเล่มทะเบียน ก็จะต้องเลือกตามความสะดวกของแต่ละคน และรวมไปถึงระยะเวลาที่ทางสถาบันทางการเงินหรือบริษัทสินเชื่อ ก็จะอนุมัติสินเชื่อ วงเงินกู้สินเชื่อ ก็จะต้องเลือกให้ดีก่อน

บทความล่าสุด

หมวดหมู่

TAG